30 januari 2015

Samenwerken met (de) Buren

De SGP heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat we een sterke, zelfstandige gemeente willen blijven. Dat wil niet zeggen dat de SGP tegen samenwerking is. Een aantal taken doet de gemeente samen met gemeenten uit de regio Rivierenland. De uitvoering van de Participatiewet gaat Buren voor ons organiseren. En zo is er meer te noemen. Het College van B&W vn Neder-Betuwe heeft de laatste maanden intensief onderzoek gedaan naar samenwerking in de bedrijfsvoering (ICT, Financiën etc). De gemaakte plannen bleken niet uitvoerbaar. Een kostbaar onderzoek verdwijnt in de prullenbak. Dat is betreurenswaardig. De gemeenteraad gaat zich beraden op de situatie. Voor de SGP blijft het uitgangspunt hetzelfde: laat Neder-Betuwe zelfstandig blijven en werk samen waar dat nuttig is. De SGP ziet zeker nog mogelijkheden voor samenwerking in de regio, om zo de eigen financiën op orde te houden.