14 december 2015

Rode kaart voor GGD

Afgelopen raadsvergadering heeft de gemeenteraad op initiatief van de SGP unaniem tegen de begroting voor 2016 van de GGD Gelderland Zuid gestemd. Daarvoor waren meerdere redenen. De GGD Gelderland Zuid bestaat pas een aantal jaren en is een fusie van GGD Rivierenland en GGD Nijmegen. Als sinds het ontstaan van deze organisatie zijn er belangrijke organisatorische en financiële uitdagingen. Reeds bij de jaarrekening van 2013 sprak de accountant van GGD Gelderland Zuid zijn zorg uit over de financiële kwaliteit van de organisatie. Reden voor onze gemeenteraad om destijds al een kritisch geluid te laten horen.

De afgelopen jaren zijn er weliswaar verbeterslagen gemaakt, maar was de verantwoording richting gemeenten nog niet altijd even goed. De begroting 2016 die afgelopen vergadering op de agenda stond kende ook een vrij bijzondere aanloop. Deze kwam al te laat binnen, is door de GGD zelf daarna nog een aantal keren geamendeerd en een adviesrapport van de gemeente Nijmegen bij deze begroting bevatte tal van kritische opmerkingen. Ook de recente ontwikkelingen bij bepaalde onderdelen van de GGD Gelderland Zuid baren ons zorgen. Dit alles bij elkaar geeft ons het gevoel dat we niet op verantwoorde wijze in kunnen stemmen met een begroting waarvan de betrouwbaarheid een groot vraagteken is.

De GGD Gelderland Zuid is een gemeenschappelijke regeling waarin onze gemeente samen met 23 andere gemeenten participeert. De impact van onze stem is dus beperkt. Dat is echter geen reden om positief kritisch te blijven. De GGD is namelijk een zeer belangrijke organisatie. Het bestuur van de GGD dient daarom te zorgen voor een adequate bedrijfsvoering en een gedegen financieel beheer. Dit in het belang van onze inwoners, maar ook voor de medewerkers van de GGD zelf, die zich op zoveel vlakken inzetten voor de gezondheid van ons allemaal.