15 maart 2018

Renovatie Hervormde school Opheusden


Aandacht voor renovatie Hervormde School te Opheusden

Uitgestelde renovatie

Afgelopen raadsvergadering (8-3-2018) was de nota reserves en voorzieningen aan de orde. Eén van de reserves is bedoeld voor het onderhoud van de scholen. In 2016 heeft de raad deze reserve speciaal laten staan omdat de Hervormde School in Opheusden toe is aan renovatie. Door verschillende omstandigheden is de renovatie nog steeds niet gedaan, en zijn de gereserveerde gelden ook niet gebruikt.

Besluit tot verbetering

De SGP-fractie heeft deze gelegenheid aangegrepen om het college nadrukkelijk nog eens op te roepen om haast te maken met de renovatie. ‘Het kan en mag niet zo zijn dat er gevaarlijke situaties ontstaan in scholen. De signalen die ons bereiken zijn zodanig dat we willen dat al in de volgende raadscyclus een besluit genomen wordt om de situatie op de Hervormde School te verbeteren’, aldus raadslid J. Pul. Wethouder Keuken heeft gelukkig toegezegd dat dit inderdaad binnen een paar weken mogelijk is.