18 maart 2016

Raad stemt unaniem voor verdere privatisering sportaccommodaties

Afgelopen raadsvergadering stond het raadsvoorstel 'privatisering sportaccommodaties' op de agenda. Dit raadsvoorstel is een uitvloeisel van de aangenomen bezuinigingen van vorig jaar, waarbij op termijn ruim flinke  besparingen en bezuinigingen op sportaccommodaties gerealiseerd moeten gaan worden. Het raadsvoorstel werd door de gehele raad ondersteund, waarbij er door het college breed draagvlak is gecreërd voor verdere privatiseringen van de gemeentelijke sportaccommodaties. Dit zal met name gericht zijn op de buitensport accommodaties.

Vergelijkbare trajecten bij andere gemeenten laten zien dat verdere privatisering voor de gemeente tot grote voordelen leidt. Ook voor de (sport)verenigingen ontstaat er bij een goede aanpak uiteindelijk een betere en meer professionele situatie. Vanuit de gemeente is daarvoor een gedegen aanpak en goede communicatie van belang. Reden voor onze gemeente om bij dit traject externe deskundigheid in te schakelen. Daarom is er aan het raadsvoorstel een aanzienlijke uitgave gekoppeld. Maar met een gedegen, deskundige aanpak verdient zich dit binnen een aantal jaren ruimschoots terug.