24 mei 2017

Politierapport Neder-Betuwe


POLITIERAPPORT

Het lijkt iets veiliger te worden in onze gemeente. Op 18 mei presenteerde de politie tijdens een informatieavond een terugblik over de periode 2016 tot en met april 2017. Er konden op veel terreinen lagere getallen genoemd worden. Veelal cijfers, maar allen met een ingrijpend verhaal erbij. Uiteindelijk blijkt het kwaad van criminaliteit in al zijn vormen niet uit te roeien. Er blijft werk aan de winkel voor de mannen en vrouwen in het blauw.

De presentatie kunt u hier downloaden: Presentatie politie Neder-Betuwe

Woninginbraken

Na een gemiddeld aantal woninginbraken tussen 2012-2015 van 110 per jaar is er al een paar jaar een merkbare daling te zien. Vorig jaar ging het om 48 woninginbraken, een vermindering van 9%. Natuurlijk zijn dat er nog 48 teveel, want achter iedere inbraak gaat veel frustratie en vaak ook verdriet schuil. De daling is een gevolg van minder mislukte pogingen tot inbraak. Het aantal echte inbraken bleef de afgelopen twee jaar hangen op 32 per jaar. De meeste inbraken vonden in Kesteren plaats.

Auto-inbraken

Voor de auto-inbraken hadden de criminelen vooral Ochten in het vizier. In de totale gemeente is het aantal gedaald met 24% tot 44 inbraken in 2016.

Fietsendiefstal

Het aantal diefstal van tweewielers is ook gedaald: van 65 in 2015 naar 29 in 2016 (-55%). Kesteren was ook hierbij de klos; daar raakten de meeste eigenaars hun stalen ros kwijt. De afgelopen maanden waren fietsen helemaal niet in trek: van januari tot en met april zijn er ‘maar’ drie in het niets verdwenen.

Bedrijfscriminaliteit

Bij inbraken in en diefstal bij bedrijven, instellingen en winkels ligt het beeld minder eenduidig. De diefstal bij bedrijven is door de jaren heen gedaald van 21 in 2014 naar negen in 2016. Winkeliers moesten echter vaker bij de politie aankloppen: van drie in 2014 en twee in 2015 naar 3 in 2016. En in de eerste maanden van dit jaar hebben al vier winkeldiefstallen plaatsgevonden.

Geweld

Helaas is het aantal geweldsdelicten in de meeste gevallen gestegen. In 2015 ging het om 55 gevallen, in 2016 om 65. Van openlijk geweld was vorig jaar geen sprake; het ging om bedreiging (+30%) en mishandeling (+21%). Trieste cijfers.

Huiselijk geweld

Hoewel er minder sprake was van huiselijk geweld (van 115 naar 92 aangiften), gaat het toch nog om een schrikbarend aantal gevallen.

Overlast

De grootste vorm van overlast wordt gevormd door verkeersoverlast. In 2015 ging het om 125 meldingen, in 2016 om 117. Een lichte daling dus.

Verwarde personen hebben vorig jaar 62 keer voor overlast gezorgd, tegenover 85 in 2015.
Alcohol en drugs zorgen bijna constant voor iets minder dan twintig keer de oorzaak van overlast.

Tegen bovenstaande trends in, vond in 2016 15% meer vuurwerkoverlast plaats (2016: 39 keer).

Jeugdoverlast

Na een daling van 24% komt jeugdoverlast vorig jaar met 75 meldingen uit de bus. Vooral Dodewaard moet het daarbij bezuren.

Verkeersongevallen

De afgelopen jaren vond rond de twintig verkeersongevallen met letsel plaats. Helaas volgt Neder-Betuwe de landelijke trend als het gaat om verkeersongevallen met dodelijke afloop. In 2015 hebben die gelukkig niet plaatsgevonden, vorig jaar zijn er drie personen omgekomen in het verkeer.

Hennepkwekerijen

Evenals twee jaar geleden werden in 2016 drie hennepkwekerijen ontdekt en opgerold.

Afgehandelde verdachten

De laatste cijfers van de presentatie door de politie betroffen de aantallen afgehandelde verdachten. In totaal ging het vorig jaar om 274 afhandelingen (-1% in vergelijking met 2015). Er werden 39 geweldsdelicten afgehandeld (-9%). Het aantal afhandeling van zaken met high impact is echter gestegen van zes naar acht (+33%).

De presentatie kunt u hier downloaden: Presentatie politie Neder-Betuwe