3 januari 2015

Overlast hondenpoep

Eén van de belangrijkste ergernissen in onze gemeente is de overlast van hondepoep. Steeds meer burgers klagen over de vieze rommel die op stoepen en in parken achterblijft. ‘Het blijft aan je schoen zitten, je gaat er mee naar binnen, je loopt er mee een winkel in, en voor je het weet stinkt je hele huis.’ Blijkbaar is het voor menig hondenbezitter normaal geworden om zijn/haar hond maar overal zijn behoefte te laten doen.

Deze ergernis is ook de lokale politiek niet ontgaan. Het bestrijden van deze overlast is één van de  speerpunten van de huidige coalitie van SGP/PvdA/CDA. Maar ook in de laatst gehouden raadsvergadering was de gehele raad van mening dat actie dringend gewenst is. Op verzoek van de SGP wordt iedere hondenbezitter bij de aanslag hondenbelasting 2015 uitdrukkelijk gewezen op de overlast die hondepoep geeft en de daarbij steeds groter wordende ergernis van medeburgers. Hondenbezitters worden ook geïnformeerd over de faciliteiten voor honden in onze gemeente en vriendelijk verzocht daar gebruik van te maken.

De overlast speelt niet alleen in onze gemeente. In sommige gemeente worden hondenbezitters verplicht om op straat een opruimzakje bij zich te hebben. Hopelijk hoeft het in onze gemeente niet zover te komen en kunnen we elkaar aanspreken op het fatsoen om geen overlast te veroorzaken voor andere burgers. Samenleven in een schone, mooie gemeente!