21 september 2016

Op zoek naar een nieuwe burgemeester!

 

Vanwege het vertrek van burgemeester Veerhoek zoekt Neder-Betuwe een nieuwe burgemeester. Hieronder een aantal belangrijke onderdelen uit de profielschets.

- Voor de inwoners is de burgemeester het gezicht van het gemeentebestuur en in die hoedanigheid toegankelijk voor alle inwoners, instellingen en bedrijven. De burgemeester stelt zich actief op binnen de lokale samenleving en vervult de nodige representatieve taken.

- De burgemeester heeft affiniteit met en respect voor de christelijke levensovertuiging van een groot deel van de bevolking. Uiteraard geldt dit ook voor andere overtuigingen van levensbeschouwelijke aard.

- Niet alleen de burgemeester, maar het gehele gemeentebestuur dient dicht bij de inwoners te staan. Daaruit blijkt de toegevoegde waarde van een zelfstandige gemeente op de schaal van Neder-Betuwe. De gemeente moet dan wel haar robuustheid behouden en uitbouwen. Onze burgemeester vervult daarin een voortrekkersrol.

- De burgemeester draagt het belang van een goede samenwerking in Rivierenland uit, zowel binnen de gemeente als richting onze partners.

- Vanzelfsprekend handelt de burgemeester volgens algemeen geaccepteerde normen en waarden, draagt deze uit en spreekt anderen hierop aan.

- Wij verwachten dat de burgemeester zich voor ten minste één termijn maar liever nog voor twee periodes aan de gemeente verbindt.

Het moge duidelijk zijn dat de SGP zich in deze profielschets herkent. We hechten veel waarde aan de affiniteit en het respect die de nieuwe burgemeester moet hebben voor de christelijke levensovertuiging. In een gemeente waarin een ruime meerderheid deze overtuiging is toegedaan is dat geen vreemde voorwaarde. Daarmee wordt geen onderwaardering voor andere overtuigingen in onze gemeente bedoeld. Vandaar de toevoeging dat dit respect ook geldt voor andere overtuigingen van levensbeschouwelijke aard.

De sollicitatie worden behandeld door de commissaris van de Koning die namens de Koning uiteindelijk voor de benoeming zorg draagt. Na het bezoek van de commissaris op 22 september wordt de vacature officieel opengesteld. De kandidaten krijgen 3 weken de tijd te reageren. Op 23 november heeft de vertrouwenscommissie een gesprek met de commissaris over de kandidaten. De commissie zal met een aantal van hen gesprekken voeren. Op 26 januari zal de commissie een voordracht aan de gemeenteraad doen. De op deze avond gekozen burgemeester zal op vrijdag 7 april officieel worden geïnstalleerd.