29 december 2014

Ondernemers opgelet!

UITNODIGING

Ondernemen in Neder-Betuwe?

In onze gemeente bevinden zich een groot aantal ondernemers, van klein tot groot. Elke ondernemer probeert vooruitgang te boeken, stilstand is namelijk achteruitgang. Een ondernemer is  over het algemeen vindingrijk, voortvarend  en wil snel kunnen schakelen. Het liefst met zo weinig mogelijke obstakels.

De gemeentelijke overheid heeft haar taak om de ondernemers te faciliteren in hun wensen binnen de kaders van de wet. Op dat moment kunnen de plannen van de ondernemer doorkruist worden omdat de gemeente niet mee wil/kan werken. Als het wettelijk niet kan houdt het op, elke Nederlander heeft zich aan de wet te houden, ook in Neder-Betuwe. Als de gemeente niet wil wordt het anders, dan zou het beleid aangepast kunnen worden.

De gemeenteraad bestaat uit een 7-tal politieke partijen die het beleid op democratische wijze vaststellen. De SGP wil daar graag een constructieve bijdrage aan leveren. Om dat te kunnen doen willen wij alle ondernemers uitnodigen om hun visie voor de komende vier jaar te geven. Wij willen met u in gesprek, niet alleen voor de verkiezingen, maar juist nu, aan het begin van een nieuwe raadsperiode.

Om welke ondernemers gaat het?

Om alle ondernemers! Van de eenmanszaak tot de grootste werkgever, van agrarische sector, landbouw, fruitteelt, boomkwekerij, detailhandel, horeca tot industrie. Wie zich ondernemer voelt, is welkom op D.V. 10 februari 2015!

Locatie:               Oude Duikenburg

Inloop:                 19.30 uur

Aanvang:             20.00 uur

Het is verplicht u voor deze avond aan te melden. Klik hier om u aan te melden.