30 september 2022

SGP-fractie gaat door met een nieuwe voorzitter

Per 1 oktober neemt Willem Keuken het stokje over van de huidige fractievoorzitter. Dik Waasdorp legt de voorzittershamer neer, het politieke werk in de gemeenteraad echter niet en zal ook deel uit blijven maken van de fractie.

Een nieuw politiek jaar en een nieuwe fractievoorzitter. Na ruim 4 jaren de fractie te hebben geleid heeft Dik Waasdorp aangegeven een stapje terug te willen doen. De tijdsbelasting die het fractievoorzitterschap met zich meebrengt is op dit moment te veel in combinatie met andere functies die hij vervuld.

Na goed overleg en een zorgvuldige procedure heeft de fractie unaniem gekozen voor Willem Keuken. Hiermee heeft de fractie een voorzitter die ruime ervaring heeft in de gemeentepolitiek maar ook buiten gemeente. Daarnaast heeft Willem ook meeonderhandelt bij de afgelopen formatie.

De SGP Neder-Betuwe staat voor koersvast. Met een andere voorzitter aan het roer zal de koers dan ook niet veranderen, maar onverminderd doorgezet worden. De fractie zal zijn bijdrage blijven leveren aan de mooie gemeente waar we in mogen wonen. Met name zal de fractie zich inzetten voor de uitwerking en het naleven van christelijke waarden en normen, in deze raadsperiode in het bijzonder gericht op ‘de meest gezinsvriendelijke gemeente van Nederland’. “Dat alles doen we in het besef dat wij als fractie in dit alles afhankelijk zijn van de zegen en hulp van Boven” aldus de nieuwe fractievoorzitter Willem Keuken.