9 maart 2018

Nees 25 jaar gemeenteraadslid


Nees van Wolfswinkel 25 jaar gemeenteraadslid

Felicitaties tijdens de gemeenteraadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van 8 maart, de laatste vergadering van de huidige gemeenteraad, ontving Nees vele felicitaties omdat hij 25 jaar raadslid is.

In 1982 kwam Nees - toen 23 jaar - namens de SGP in de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Kesteren en bleef raadslid tot 1995. Hij werd opnieuw gemeenteraadslid in 2006 in de gemeente Neder-Betuwe die in 2002 was ontstaan uit de samenvoeging van Echteld, Kesteren en Dodewaard.

In zijn toespraak prees burgemeester Kottelenberg de heer Van Wolfswinkel voor zijn kennis en kunde, gedrevenheid en belangstelling voor mensen.

Namens de SGP-fractie sprak Thomas de Vree en Sander de Vree deed dat namens het SGP-bestuur. Jan Woldberg van de PvdA sprak de jubilaris namens de oppositie toe.

De warme woorden werden alle vergezeld van bloemen en presentjes.

Nees van Wolfswinkel is opnieuw lijsttrekker van onze partij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.