13 juli 2020

motie SGP WK Volleybal 2022


Motie SGP inzake WK Volleybal 2022

In D.V. September 2022 wordt het Wereldkampioenschap Volleybal dames gehouden in Nederland. Dit is voor het eerst in de geschiedenis dat dit plaatsvindt. Het WK Volleybal dames duurt ruim drie weken. De eerste fase heeft het Arnhemse GelreDome als hoofdlocatie. De gemeente Neder-Betuwe heeft zich aangemeld als gastgemeente voor dit WK. Dit houdt in dat de kosten voor verblijf en catering van een team zijn voor rekening van de gemeente. In de raad van 1 juli j.l. heeft onder andere de SGP hier een motie over ingediend.

Ten aanzien van onze rol als gastgemeente een tweetal opmerkingen. Bij de schriftelijke vragen over de kadernota is door ons aandacht is gevraagd voor de zondagsrust en daarmee de heiliging van Gods dag. Het stemt positief dat het college heeft aangegeven dat er binnen de gemeente Neder-Betuwe geen publieke activiteiten op zondag zullen worden gehouden.

De motie vraagt in de verzoeken terecht aandacht voor de financiële aspecten van de rol als gastgemeente. Topsport subsidiëren wordt vaak verdedigd met een mogelijk positieve exposure die achteraf vaak tegen blijkt te vallen. Bekend is dat op een gastgemeente verplichtingen rusten. Welke verplichtingen nu daadwerkelijk op een gastgemeente rusten, is vooralsnog onvoldoende duidelijk geworden. Alle verplichtingen en de daaraan verbonden kosten, of die nu al gemaakt zijn of gemaakt zullen worden, moeten uiterlijk in september van dit jaar inzichtelijk worden.

Daarbij zij benadrukt dat de gastrol naast directe kosten ook indirecte kosten, zoals kosten die gepaard gaan met de inzet van ambtenaren, met zich meebrengt. Mede met het oog op de huidige financiële omstandigheden van onze gemeente is besteding van gemeenschapsgeld aan een dergelijk subsidieproject niet verantwoord en onwenselijk. Daarom roept de motie terecht het college op geen financiële verplichtingen aan te gaan die ten laste van de gemeente komen en zullen wij de motie mede indienen. 

Wij zijn benieuwd naar de visie van de wethouder op de motie en of zij de verzoeken kan toezeggen.