18 december 2018

Laanboomhuis ABC Opheusden


Plan voor Laanboomhuis

Het college wil afspraken met kwekersvereniging Tree Centre Opheusden (TCO) over de ontwikkeling van het Laanboomhuis op het ABC vastleggen. Deze afspraken zijn vertaald in een uitvoeringsovereenkomst en een subsidiebeschikking. Een koopplicht van het Laanboomhuis voor de gemeente is een voorwaarde van de provincie voor haar subsidie en van de bank voor financiering aan TCO. De koopplicht gedurende de eerste tien jaar van exploitatie van het Laanboomhuis wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Begroting Laanboomhuis

Het is de bedoeling dat op het terrein van het ABC (het AgroBusinessCentrum in Opheusden) een laanboomhuis wordt gebouwd. De gemeenteraad heeft zich tijdens de raadsvergadering op donderdag 6 december 2018 jl. gebogen over het voorstel tot een exploitatiebegroting daarvan. De begroting gaat uit van ongeveer €54.000 per jaar.

Het laanboomhuis moet het visitekaartje worden van de laanboomsector. Het doel is om een multifunctioneel gebouw te realiseren waarin ontmoeten, kennisoverdracht en innovatie samenkomen en uitgewisseld kunnen worden tussen kwekers onderling, boomkwekerijgerelateerde bedrijven en bezoekers uit binnen- en buitenland. Een informatiecentrum van en voor de boomkwekerijen.

Reactie SGP

Fractievoorzitter van de SGP, Dik Waasdorp, reageerde met de volgende bijdrage:

‘Voor ons ligt ter besluitvorming het voorstel inzake de terugkoopverklaring van het laanbouwhuis. Het is een overeenkomst om de financiering van het laanboomhuis op het ABC te kunnen waarborgen. Er is door alle partijen veel inspanning geleverd om te komen tot een plan met de daarbij sluitende exploitatie en onderliggende financiering. De TCO/provincie Gelderland en zeker ook de gemeente Neder-Betuwe hebben hier een forse bijdrage aan geleverd, waarvoor dank.

We hebben deze begroting ontvangen naar aanleiding van onze vragen op de beeldvormende avond inzake de onderliggende exploitatiebegroting. Hierin worden zaken naar behoren opgehelderd. In deze exploitatie zien we de opzet voor de komende tien jaar. En deze is sluitend. Er wordt naast de subsidie van de provincie een bijdrage geleverd door het Laanboomhuis B.V. die op haar beurt weer intentieovereenkomsten heeft met een aantal andere partijen zoals het WUR (kennis, innovatie) en het Helicon (onderwijs). We zien in die exploitatie ook dat de gemeente Neder-Betuwe een bijdrage levert voor de komende tien jaar. Dit bedrag van circa €54.000 per jaar wordt gedekt uit de gelabelde opbrengsten bij de uitgifte van de gronden op het ABC. Voor elke m² grond komt er een bijdrage in het potje voor het laanboomhuis en dit dekt in ruime mate bijdrage aan de exploitatie voor de komende tien jaar.

We hebben nog contact gehad met het TCO inzake hun plannen voor de resterende jaren naar deze tien jaar. De plannen die er liggen, geven de SGP-fractie in ruime mate vertrouwen en wij verwachten dan ook dat de begroting na tien jaar sluitend zal zijn. Er is dus geen sprake van een groot risico om deze verplichting wat deze terugkoopverklaring betreft aan te gaan.

Een belangrijk moment kun je het wel noemen. Het is immers een definitief besluit voor verdere stappen in de toekomst voor het laanboomcentrum van Europa in Opheusden. Er ligt een forse taak bij het TCO om, wanneer dit voorstel wordt aangenomen door de raad, als bouwheer dit proces verder tot uitvoering te brengen. We wensen hen daarin namens de SGP-fractie veel wijsheid en succes toe.’