27 mei 2016

Koor en samenzangavond in Kesteren


Orgelcommissie Soli Deo Gloria organiseert een koor en samenzangavond in Kesteren op D.V. 11 juni 2016 in samenwerking met de SGP Kiesvereniging Kesteren.

Aanvang 19.30 uur

Kerkgebouw De Fontein, Overste J.M. Kolffstraat 1 te Kesteren

Medewerking:

  • Gemengdkoor en kinderkoor ‘Deo Juvante’ uit Kesteren
  • Dirigent en piano: Joost van Belzen
  • Orgel: Peter Wildeman
  • Fluit: Corine Drost
  • Vierhandig piano: Joost van Belzen en Peter Wildeman
  • Opening en sluiting: Ds. L. Treur
  • Spreker: mr. D.J.H. van Dijk, SGP-senator in de Eerste Kamer

De verbinding van het thema van deze avond met koor- en samenzang is gelegen in Hem, die de lofzang heeft gegeven en die in Mattheüs 25 het hele wereldgebeuren profetisch plaatst in het perspectief van Gods regering over deze wereld.

Dat gegeven wil ons allen - jongeren en ouderen - vermanen, bemoedigen en vertroosten in een wereld vol beroering.

Senator Van Dijk hoopt te komen spreken over dit thema. Met zijn ervaring hopen we te luisteren naar een Bijbels geluid, dat ook relevant is voor onze huidige tijd.

Klik hier voor een flyer met alle details.