19 februari 2018

Jongerendebat Neder-Betuwe


Scholieren Neder-Betuwe voeren diepgaande debatten over lokale thema’s

In een stampvolle raadzaal gingen op woensdag 14 februari leerlingen van de drie middelbare scholen uit Kesteren met elkaar in debat aan de hand van prikkelende stellingen. Team Van Lodenstein College werd nummer één. Beste debater was Meike Hartog van Helicon.

Het jaarlijkse jongerendebat stond dit keer natuurlijk in het teken van lokale thema’s. Want op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dit debat was daarmee de aftrap van een serie debatten in de aanloop naar de verkiezingen.

Democratie

Burgemeester Kottelenberg verwelkomde de aanwezigen en benadrukte het belang van democratie. “Democratie, dat is met elkaar in gesprek gaan, naar elkaar luisteren en met elkaar discussiëren en samen toewerken naar beslissingen. Luisteren en samen discussiëren zijn sowieso belangrijke vaardigheden, dus dit debat is ook belangrijk voor jullie toekomst.”

Stellingen

Aan de hand van stellingen debatteerden de teams waarbij tevoren was bepaald of je voor of tegen moest zijn. Goed om je te verplaatsen in anderen en je mening te vormen; extra moeilijk als je een andere mening bent toegedaan. Maar het ging uitstekend. Daarna kwamen nog twee stellingen aan bod waarover vrij kon worden gedebatteerd.

Jury

Ondertussen keek en schreef de jury die werd gevormd door Herma van Dijkhuizen (CDA), Amy Mathijssen (PvdA), Mimi Gunther (Gemeentebelangen), Gert Jan Meijering (SGP), Laurys Bennink (VVD), Tim van Ooijen (CU), Jannelie Tiggeloven (Jongerenraad Neder-Betuwe) en voorzitter Rob Benschop (wethouder). De jongeren oogstten bewondering. Rob Benschop: “Want jullie staan daar toch maar even. Mét microfoon en voor een volle zaal, je moet je hoofd erbij houden en ook nog een goed gesprek voeren. Petje af!”

De uitslag

Het was niet eenvoudig voor de jury om tot een unaniem oordeel te komen. Benschop “Er werd geluisterd, goed op elkaar ingespeeld en getracht om elkaar te overtuigen. Maar jullie stonden ook open voor een andere mening.” Toch sprong het team van het Van Lodenstein College er uit. “Wij hebben vooral gelet op de kracht van de argumenten. Jullie vulden elkaar goed aan en stonden er als een team, jullie luisterden en speelden in op wat werd gezegd.”
Benschop gaf nog als tip mee aan iedereen “Let er op dat het altijd gaat om de inhoud en het proces, nooit om de persoon die het naar voren brengt, word nooit persoonlijk.“
De individuele winnaars werden vervolgens bekendgemaakt: op nummer één Meike Hartog van Helicon, op nummer twee Arris Willemsen van VLC en Fleur Overeem van Pantarijn werd nummer drie.

Stemmen

Het publiek moedigde aan maar mocht zelf ook via Kahoot! stemmen over de stellingen. Dat leverde het volgende op.

 1. Windturbines mogen overal buiten de bebouwde kom: 34 eens en 34 oneens.
 2. Sportverenigingen moeten geen subsidie van de gemeente krijgen: 23 eens en 49 oneens.
 3. Scholen moeten mobiele telefoons volledig verbieden: 14 eens 57 oneens.
 4. Scholen en winkels mogen zelf weten of zij energiedrankjes verkopen. Geen betutteling door de overheid! 37 eens en 32 oneens
 5. In een bruisende gemeente moeten we geluidsoverlast door evenementen accepteren: 41 eens en 25 oneens
 6. De gemeente moet jongerenketen stimuleren: 28 eens en oneens 38
 7. Jongeren die andere jongeren pesten moeten in een gekleurde overall de groenstroken gaan schoffelen. 27 eens en 41 oneens

Jongerenraad

Met zoveel jongeren in de raadzaal maakte voorzitter Richard Verwoert van de gelegenheid gebruik om de Jongerenraad Neder-Betuwe te promoten. “Sluit je bij ons aan om mee te denken en mee te doen in de gemeente Neder-Betuwe. Kijk op onze website en like ons op facebook.” www.facebook.com/jongerenraadnb

Verkiezingsdebatten

Na dit jongerendebat is het nu aan de kandidaten voor de gemeenteraad 2018-2022 om met elkaar in discussie te gaan. Dit gebeurt op vier avonden, waar steeds ook ruimte is voor inbreng vanaf de publieke tribune.

 • Debat over leefbaarheid in Ochten, Echteld en IJzendoorn: 27 februari (19.30 uur) in het Dorpshuis in Ochten
 • Debat over leefbaarheid in Dodewaard, Hien en Wely: 6 maart (19.30 uur) in De Eng te Dodewaard
 • Debat over leefbaarheid in Kesteren en Opheusden: 13 maart (19.30 uur) in Ons Dorpshuis te Kesteren
 • Groot lijsttrekkersdebat in samenwerking met De Gelderlander: 15 maart (20.00 uur) in het gemeentehuis te Opheusden