27 januari 2015

Jongerendebat met scholieren

Studenten van het Van Lodensteincollege, Helicon en Pantarijn gaan met elkaar in debat op vrijdag 6 februari van 10.00 tot 12.00 uur. Dat gebeurt in de raadszaal van het gemeentehuis Neder-Betuwe. Wie debatteert het beste? Kenners vormen de jury: gemeenteraadsleden van de politieke partijen in Neder-Betuwe.

Stellingen

De jongeren gaan met elkaar in debat over de volgende stellingen:

  1. Nederlanders die in Syrië willen vechten kunnen vertrekken, maar mogen niet meer terugkeren.
  2. Vrijheid van meningsuiting is een risico voor de veiligheid en moet daarom worden ingeperkt.
  3. Burgers die leven van een uitkering moeten vrijwilligerswerk  verrichten om hun uitkering te houden.
  4. Als er iemand zorg nodig heeft, dan wordt dat vanaf nu door de eigen familie opgelost..
  5. Drugs zoals XTC moeten worden gelegaliseerd. Hard aanpakken helpt toch niet.
  6. Voor de aanschaf van sigaretten en alcoholhoudende dranken moet je TERECHT minimaal 18 jaar oud zijn.