8 januari 2015

In memoriam P.C. van Tuijl

In de vroege morgen van 25 december (1e Kerstdag) overleed na een langdurige ziekte, voor ons toch nog onverwacht, de heer P.C van Tuijl. Hij bereikte de leeftijd van 79 jaar. De heer Van Tuijl nam een belangrijke plaats in binnen de Gereformeerde gemeente in Nederland te Opheusden.  Vanaf 1980 diende hij deze gemeente in het ambt, eerst als diaken en daarna vele jaren als ouderling. Wat met name de jongeren onder ons niet meer weten is dat hij ook  gedurende 17 jaar actief was in de plaatselijke politiek. Vanaf september 1970 tot december 1987 had hij zitting in de  gemeenteraad van de voormalige gemeente Kesteren voor de SGP. Vanaf maart 1986 tot december 1987 was hij tevens wethouder. Persoonlijk ontmoette ik hem voor het eerst in oktober 1981. Hij vroeg me toen of ik me beschikbaar wilde stellen voor een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 1982. Terugrekenend had hij toen ongeveer de leeftijd die zijn zoon Kees (huidig gemeenteraadslid) nu heeft. Zelf was ik op dat moment 22 jaar. Dit overdenkend wordt ook weer bevestigd dat de tijd snel voorbijgegaan is. In maart 1982 werd de nieuw gekozen gemeenteraad geïnstalleerd. Zeker vanwege mijn jonge leeftijd viel dat in de beginperiode niet altijd mee. Met goede herinnering denk ik terug aan de vele gesprekken die we hadden, als ook aan de adviezen die hij me dan gaf. Terecht meldt het gemeentebestuur in haar advertentie van 31 december 2014 dat hij een wijs en rustig man was die stond voor zijn principes en het goede zocht voor de samenleving. Menig probleem wist hij niet alleen snel maar ook kordaat op te lossen. Voorbeelden noemen is in dit in memoriam niet de bedoeling.  In de rouwdienst en de op de begraafplaats  hoorden we gelukkig ook iets anders. Niet uit verdienste maar alleen uit genade wordt de mens zalig. Daar mocht de overledene in zijn leven ook van getuigen. Mocht deze gedachtenis  tot troost zijn voor zijn echtgenote, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Namens het geheel van onze partij wensen wij hen veel sterkte toe.

N. van Wolfswinkel