18 december 2018

Het rioleringsplan: Hoe houden we droge voeten?


Het rioleringsplan: hoe houden we droge voeten?

Voorkoming overlast bij hevige regenval

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering op donderdag 6 december 2018 jl. het gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld.
De ambitie van het nieuwe rioleringsplan (2019-2023) gaat uit van een aanpak die voorkomt dat bij buien tot 60 mm regen per uur sprake is van overlast in woningen. Het huidige rioleringsplan gaat uit van het voorkomen van overlast bij 20 mm regen per uur.

Reactie SGP

Ernst Arends reageerde namens de fractie van de SGP positief op dit plan. Hij deed ook een oproep om opvang van regenwater op eigen terrein te stimuleren. Een middel daarvoor is het aanbrengen van daktuinen.

‘Voor ons lig een geactualiseerd rioleringsplan met stevige ambities! De SGP is blij dat het ons college gelukt is, grote investeringen in gang te zetten de komende jaren. En vooral is de SGP blij dat de rioolheffing voor onze inwoners hierdoor niet verder omhoog hoeft. De belastingdruk in onze gemeente is immers al hoog genoeg.

Stevige ambities zeg ik, want het huidige rioleringsplan was gebaseerd op buien van 20mm/uur. Nu willen we alles zo integraal op gaan pakken, dat er geen water meer in woningen zal komen bij buien van 60mm/uur. En dat vraagt nog al wat.

De SGP heeft de wethouder al eens eerder opgeroepen de korte-termijnmaatregelen, waar geen extreem dure ingrepen voor nodig zijn, zo snel mogelijk op te pakken. Zorg middels doorsteken naar oppervlaktewatersystemen en door het gebruiken van groen als waterbuffer, dat onze inwoners er in hun huis in principe droog bij kunnen zitten.

De SGP pleit er ook voor, dat we als gemeente samen met het Waterschap verder gaan stimuleren dat mensen zo veel mogelijk regenwater op eigen terrein opvangen. Want deze zomer hebben we goed gemerkt, dat water schaars is. In het kader van mogelijke maatregelen is het woord Sedumdaken ook gevallen. Door van je dak een soort tuin te maken, kun je heel wat water afvangen, wat niet het riool in hoeft. En zo is er veel meer te bedenken.

Als SGP wensen we het college veel succes bij het voortvarend aanpakken van de nieuwe ambities. Het is hard nodig!