2 december 2015

Herindelen? Samenwerken!

In  2002 gingen de gemeenten Kesteren, Dodewaard en Echteld samen verder. Kort na de herindeling moest  de nieuwe gemeente als artikel-12 gemeente verder. Pas in 2007 raakte men deze status  kwijt. Een van de belangrijkste doelen van herindeling is een betere financiële huishouding. De COELO  (Centrum voor onderzoek van de economie van  lagere overheden) doet met enige regelmaat onderzoek naar de effecten van herindeling. De conclusie is steeds weer dat de financiële lasten niet lager maar over het algemeen veel hoger uitvallen.  Niet alleen de eerste jaren, maar ook op langere termijn. Hier is dus geen winst te behalen. Een andere reden tot herindeling  kan zijn dat de flexibiliteit bij een  grotere organisatie beter gewaarborgd is. Het tegendeel is echter bewezen.

Wél is een feit dat door herindeling de afstand tussen overheid en de inwoners alleen maar groter wordt. Des te opvallender is het dat mensen die het steeds hebben over het verkleinen van de afstand met de burgers vaak dezelfde zijn die om herindeling roepen. Onze regio kenmerkt zich door een diversiteit van gemeenten. Middelgrote stadsgemeenten en typische plattelandsgemeenten. Ieder gemeente met haar eigen identiteit en rariteiten. Onze inwoners voelen  zich daar wel bij. Vooral zo houden.

Samen  bedrijfsvoeringstaken uitvoeren is wel een goed streven. Nieuw onderzoek  naar samenwerking van  de gemeente Neder Betuwe en onze buurgemeente Buren verdient een kans. Onze mooie regio kenmerkt zich echter door nog iets, namelijk een sterk regionaal samenwerkingsverband. En dat in een regio waar veel kansen liggen. Op het gebied van  logistiek , lokale bedrijvigheid, laanboomteelt, woningbouw en mobiliteit.  Laten we daar vooral stevig inzetten op een nog betere,  gezamenlijke,  regionale aanpak, als regio ons een sterkere  positie verwerven in onze provincie,en nationaal. De ligging van het rivierengebied biedt ons alle kansen. Op diverse fronten hebben we als regio bewezen dat goede samenwerking  tot resultaten leidt. Nogmaals, een regio met gemeenten, ieder gemeente met haar eigenheid, maar  zich ondanks dat  als een sterke regio manifesteert en  haar kansen  zo optimaal mogelijk benut.