31 januari 2015

Herdenking evacuatie druk bezocht

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat het plaatsje Ochten wereldnieuws werd. Zelfs vanuit Japan kwamen er verslaggevers naar het Betuwse dorpje om in woord en beeld uit te leggen wat het betekent om achter een dijk te wonen.

Om de herinneringen aan de evacuatie in 1995 in stand te houden organiseerde de Dorpstafel van Ochten een herdenking op zaterdag 31 januari. Dit in  samenwerking met Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat en gemeente Neder-Betuwe. Ook het leger droeg haar steentje bij. Twintig jaar geleden toonden deze mannen en vrouwen hun moed en kunde bij het verstevigen van de wankele Ochtense dijk.

Op de plek waar 20 jaar geleden de dijk op springen stond, is er een herinneringsmonument geplaatst. Na toespraken van de burgemeester Veerhoek, de directeur generaal van Rijkswaterstaat en Roelof Bleker (dijkgraaf Waterschap Rivierenland) werd het monument onthuld door Sanne van Lent. Deze Ochtense werd op de dag van de evacuatie geboren.

In de toespraken werd duidelijk dat er lering is getrokken uit de crisissituatie van toen. Destijds moest er bijna een ramp gebeuren om iedereen er te van te overtuigen dat veiligheid van de dijken een must is. 20 Jaar later wordt er preventief gekeken naar veiligheid, klimaatverandering, etc. Dit heeft zich vertaald in de Deltaplannen. Er wordt niet alleen gezorgd dat de dijken hoger en breder worden, maar men kijkt nu vooral naar oplossingen op de lange termijn. Het project ‘Ruimte voor de rivier’ is geboren op de plaats waar nu het monument staat.

De situatie van toen heeft ook het grote belang van goed functionerende waterschappen laten zien. Deze waterschappen dragen zorg voor het waterbeheer. Het bestuur van deze waterschappen wordt gekozen via de waterschapsverkiezingen. Die vinden ook dit jaar weer plaats en wel op D.V. 18 maart. Alle reden om te stemmen op kundige bestuurders! Namens de SGP is de Ochtense G. den Hartog de lijsttrekker.

Veel inwoners waren aanwezig en zij konden na de openingsceremonie hun ervaringen delen in de Vicary. Daar werden lezingen gehouden en was ook allerlei beeldmateriaal aanwezig. De hulpdiensten hadden een echte gaarkeuken georganiseerd en hier kon ieder genieten van de gebruikelijke winterse snert.

Twintig jaar na de evacuatie in 1995 mogen we in dankbaarheid terug kijken. Waar momenteel in Malawi en Mozambique honderden mensen door overstromingen om het leven zijn gekomen, heeft de Heere God onze gemeente toen voor veel ellende gespaard.