20 mei 2019

Glasvezel in het buitengebied


Glasvezel in het buitengebied

Al enige jaren zijn de grote kernen van onze gemeente aangesloten op het landelijk glasvezelnetwerk. Tot tevredenheid van onze burgers is daarmee een betrouwbaar, snel en toekomstvast netwerk in onze kernen aangelegd. Echter hebben we in onze gemeente ook een uitgestrekt buitengebied. Onze burgers die hier wonen wachten al een aantal jaar op zo’n betrouwbaar, snel en toekomstvast netwerk.

Nadat eind 2017 de Europese Unie aangegeven heeft geen problemen te zien in een nauwe samenwerking tussen de regio en gemeente om gezamenlijk een glasvezelnetwerk te realiseren in het buitengebied, is het snel gegaan. Inmiddels zijn we zover dat twee partijen u benaderen om aansluiting op het netwerk aan te bieden. Om hierin een afgewogen keuze te maken is het onderstaande overzicht voor u opgesteld.

 Doelstellingen  Digitale Stad  Glasvezel buitenaf
100% dekkend witte  adressen Ja, de mensen die zich  aanmelden krijgen een  huisaansluiting. Bij de overige wordt het afgewerkt tot aan de perceelsgrens Ja, alleen de mensen die zich  aanmelden krijgen een  huisaansluiting
Aansluiting voor grijze adressen Ja, alleen de mensen die zich aanmelden krijgen een huisaansluiting Nee
Open netwerk Ja Nee
Vrije keuze voor provider Ja Nee, koppelverkoop
Verplichting tot abonnement Nee Ja
Eigen bijdrage Nee, mits er via een  abonnement binnen 2  maanden gebruik gemaakt  gaat worden van de nieuwe  glasvezelaansluiting Ja
Hoogte eigen bijdrage € 250,- (indien de aansluiting  niet binnen 2 maanden in  gebruik genomen is) € 1.000,- ineens of 10 jaar  lang € 153,36 per jaar
Toekomst vast Ja Ja
Start aanleg voor 2020 Ja, als de 50% is behaald op 2 juni en de deelnemende gemeenten akkoord gaan Ja, als de 50% gehaald is op 17 juni (verlenging van de  termijn) en de deelnemende  gemeenten akkoord gaan met  aangepaste voorwaarden
Duidelijkheid over kosten  voor het abonnement Ja, en er is vrijheid om van  provider te wisselen als je niet meer tevreden bent Nee, de prijs van het  abonnement dat u nu afsluit,  geldt ook op de  ingangsdatum van het  abonnement, maar  prijsstijgingen worden niet  uitgesloten
Zekerheid over komst  glasvezel Als de 50% gehaald is en de gemeente geeft haar  goedkeuring. (door de nauwe  samenwerking met de  aanbieder is dit een  formaliteit) Ja, de financiering is rond, de  aannemer staat klaar, maar  is afhankelijk van de  goedkeuring van de gemeente (o.a. beperkte liggingsdiepte e.d.)


Als we de twee grootste verschillen tussen de partijen benoemen zijn dat:

  1. De kosten. Bij Digitale Stad betaald u, bij het niet gebruiken van de aansluiting binnen 2 maanden, maximaal € 250,- En bij Glasvezel buitenaf betaald u altijd, ongeacht afname, € 1.000,- (of in 10 termijnen jaarlijks € 153,53)
  2. Het andere grote verschil is dat Digitale Stad al sinds het begin nauwe contacten heeft met de gemeenten over de voorwaarden voor het aanleggen. Dit betekend concreet dat zodra de grens van 50% gehaald is, de afhandeling met de diverse gemeenten een ‘formaliteit’ is, zodat er dus snel gestart kan worden. Glasvezel buitenaf zal dit nog met alle gemeenten van de Regio apart moet gaan afstemmen.

Gezien de bovenstaande verschillen adviseert de SGP Neder-Betuwe te kiezen voor Digitale Stad. Zij bieden in onze ogen het gunstigste voorstel aan.

 

Heeft u vragen over dit artikel? Neem gerust contact op met Gerwin Roseboom: groseboom@nederbetuwe.nl