8 oktober 2021

Gemeenteraad Neder-Betuwe: ‘Als er nood is dan staan wij klaar’

Gisteravond, 7 oktober 2021, is de politiek in Neder-Betuwe door het college bijgepraat over het verzoek van het COA over de mogelijke noodopvang van 400 vluchtelingen op de voormalige scheepswerf in Dodewaard. De bedoeling is dat er 400 vluchtelingen worden opgevangen op twee rivier-cruiseschepen voor een half jaar. Gisteravond heeft onze Raad daar vragen over kunnen stellen en hun zorgen kunnen uiten.

De fracties beseffen dat deze mensen een onderkomen nodig hebben waar men veilig en normaal kan slapen. De beelden van de overvolle opvang in Ter Apel zijn schrijnend. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft daarom een beroep gedaan op de gemeenten in Nederland, zo ook Neder-Betuwe. De voltallige gemeenteraad voelt de bereidheid en verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de noodopvang van vluchtelingen.

Allereerst gaat de gemeente in gesprek met omwonenden, inwoners van Dodewaard en ondernemers over de mogelijke noodopvang. Voor ons is dit een belangrijke voorwaarde. Daarnaast hebben de gezamenlijke politieke partijen het college een aantal voorwaarden meegegeven om de veiligheid van zowel vluchtelingen als onze inwoners zoveel als mogelijk te waarborgen.

De SGP-fractie wil vanuit naastenliefde hulp bieden aan mensen in nood. Het standpunt van onze landelijke partij is dat vluchtelingen zoveel mogelijk in eigen regio moeten worden opgevangen. Maar als ze eenmaal hier zijn, dienen we hen een menswaardig onderdak te bieden.

Anderzijds dient de veiligheid van onze inwoners en met name omwonenden gewaarborgd te worden. De komende tijd wil onze fractie vanuit een positieve grondhouding bijdrage aan een goede noodopvang van deze vluchtelingen.