8 juni 2015

Gemeente sluit 2014 met overschot

De jaarstukken van Neder-Betuwe over 2014 kennen een aanzienlijk overschot. Een groot deel hiervan heeft echter betrekking op budgetten die nog niet besteed zijn. De werkzaamheden van deze budgetten waren gepland voor 2014 maar zijn doorgeschoven naar 2015. Bij de bestemming van het overschot werd op voorstel van het college dan ook een groot deel doorgeschoven naar 2015. Een vreemde eend in de bijt van deze bestemmingen was het overschot op de WMO-gelden. Evenals 2012 en 2013 houdt Neder-Betuwe aanzienlijk veel geld over op de budgetten voor de WMO (2013 en 2014 ruim € 400.000). Blijkbaar zijn we als gemeente zo vitaal dat we minder WMO-gelden gebruiken dan we van het Rijk ontvangen. Het college stelde voor het geld in een aparte reserve te stoppen voor de 3 Decentralisaties (waaronder WMO) die vanaf 2015 plaatsvindt.  Maar er worden dan gelden gereserveerd voor maatschappelijke ondersteuning die in onze gemeente blijkbaar al prima wordt ondersteund (gezien het overschot in de afgelopen jaren).

Door een amendement van de SGP, mede ondertekend door CDA / VVD en gesteund door CU, werd deze bestemming niet doorgevoerd en valt het overschot uit de WMO in de algemene reserve. Daarmee creëert de gemeente een wat grotere financiële buffer. Deze is hard nodig aangezien de financiën van onze gemeente nog steeds niet voldoende op orde zijn. De angst bij met name de PvdA dat we daarmee hulpbehoevende burgers in de kou laten staan, is ongegrond. Als er burgers in onze gemeente aankloppen voor hulp worden die zeker geholpen. Eén van de verkiezingsslogans van de SGP was niet voor niets 'Barmhartig voor zwakkeren'. Het tweede deel van deze slogan was overigens 'rechtvaardig voor profiteurs'. Door de zelfredzaamheid van burgers te vergroten, blijft er naar verwachting structureel € 400.000 over op de WMO-gelden. Deze overschotten zijn hard nodig in tijden van noodzakelijke bezuinigingen.