13 november 2017

Forse verlaging OZB


Forse verlaging OZB

3% verlaging extra
Tijdens de begrotingsvergadering op donderdag 9 november is een amendement aangenomen om de OZB eenmalig met 3% extra te verlagen. De SGP vindt, samen met CDA en VVD, dat de hoge belastingdruk in Neder-Betuwe aanleiding is om daar snel wat aan te doen. Vorig jaar was al besloten om de automatische jaarlijkse inflatieverhoging te schrappen en vervolgens ook een vermindering van de OZB voor de komende vier jaar van 2% per jaar. Daar komt nu dus eenmalig 3% extra bij, zodat in 2018 de OZB opbrengst 5% lager zal zijn dan in 2017.

Hoge belastingdruk
Na de herindeling kwam onze gemeente in een artikel 12-procedure. Om daar uit te komen is de OZB in die tijd verhoogd. In 2007 is vervolgens nog eens besloten om vier jaar op rij de OZB met 5% te verhogen. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een belastingdruk van 117% in 2017. Dit betekent dat huizenbezitters en ondernemers met bedrijfspanden in Neder-Betuwe 17% meer betalen dan landelijk gebruikelijk is. En dat is fors!

Teruggave
De tijden zijn nu gelukkig beter. Er is meerjarig een fors overschot van enkele tonnen en het weerstandsvermogen ligt fors hoger dan de risico's die we lopen. De SGP vindt het dan ook tijd om de degenen die al zolang zoveel bijdragen aan onze gemeente wat terug te geven. Het is ons streven om de belastingdruk op termijn weer naar 100% te brengen. Uiteraard moeten we dit voorzichtig doen, met oog voor de risico's, de lopende verplichtingen en toekomstige plannen.