30 maart 2018

Formatie nieuwe coalitie naar volgende fase


Formatie nieuwe coalitie Neder-Betuwe naar volgende fase

Na de verkiezingen neemt zoals gebruikelijk de grootste partij het initiatief in de vorming van een nieuwe coalitie. De SGP heeft Cees van Tuijl en Jan Pul gevraagd als informateurs een eerste verkenningsronde te doen. Afgelopen zaterdag zijn er gesprekken met alle partijen gevoerd en hebben de informateurs maandagavond verslag uit gebracht. Uit de gesprekken blijkt dat er qua zetelaantal een veelvoud aan coalities mogelijk is. Tal van varianten zijn dan ook door de partijen genoemd.

Eén variant wordt echter door meerdere partijen genoemd en dat is de variant van de huidige coalitie, namelijk VVD, CDA en SGP. Deze variant heeft met 12 van de 19 zetels een ruime meerderheid in de gemeenteraad en dus een breed draagvlak in onze samenleving. De SGP fractie heeft om die reden dan ook aan de informateurs gevraagd om de mogelijkheid van deze variant de komende dagen met de betrokken partijen verder uit te werken.