13 januari 2015

Financiën in de min

De gemeentefinanciën zijn complex en van veel zaken afhankelijk. Het grootste deel van de in- en uitgaven worden door het Rijk bepaald. Maar ook binnen de gemeente zelf zijn er veel factoren die bepalen of de gemeente aan het einde van het jaar geld overhoudt of juist tekort komt.

Eind vorig jaar is de raad geïnformeerd over de stand van zaken en die was helaas niet rooskleurig. Zoals het er nu naar uitziet komt de gemeente ruim € 300.000 tekort. De details kunt u nalezen op de website van de gemeente.

In mei dit jaar wordt de definitieve jaarrekening 2014 gepubliceerd. Het is even afwachten of het definitieve cijfer ook negatief is. Zoals het er nu naar uitziet, lijken aanvullende acties vanuit het college echter noodzakelijk.