11 februari 2015

Eerste SGP-bijeenkomst met ondernemers krijgt goede start

Afgelopen dinsdagavond organiseerde de SGP in de De oude Duikenburg een bijeenkomst voor de lokale ondernemers. De SGP wil samen met de ondernemers in onze gemeente vooruit kijken en visie ontwikkelen voor de komende jaren.

In een geanimeerde setting met een 50-tal ondernemers werd gedebateerd over diverse stellingen. De meerderheid van de aanwezigen vond de gemeente Neder-Betuwe een goed ondernemersklimaat hebben. Maar er kwamen ook nadrukkelijk diverse pijnpunten naar voren. Met name op het gebied van communicatie kan de gemeente nog veel verbeteren, volgens onze ondernemers. De SGP herkent dit pijnpunt. Reden waarom in het huidige coalitieakkoord expliciet aandacht is besteed aan communicatie.

De ondernemers waren ook behoorlijk kritisch op zichzelf. Op de stelling dat de ondernemers in  Neder-Betuwe goed georganiseerd zijn, gaf het merendeel aan dat dit niet het geval is. Het is nu nog te versnipperd, veel bedrijven zijn niet aangesloten bij een ondernemersvereniging en het ontbreekt aan een gezamenlijke visie.

De SGP heeft in ieder geval een mooi aantal punten meegekregen om aan te gaan werken. Ons streven is om te zorgen voor een lokale overheid die de ondernemers niet onnodig belemmerd, maar maximaal faciliteert en ondersteunt.