22 maart 2016

Een geslaagd jeugddebat

Jongerendebat Neder-Betuwe

“Het lijkt wel of jullie elk jaar beter discussiëren.” Dat was de conclusie van juryvoorzitter wethouder Vincent van Neerbos aan het slot van het jongerendebat in het gemeentehuis van Neder-Betuwe op maandag 21 maart. Toch stonden ze voor het eerst voor een volle tribune in de raadszaal, de studenten van het Van Lodenstein College, Helicon en Pantarijn, de drie scholen voor voortgezet onderwijs in Kesteren.

Misschien hadden ze in de voorgaande jaren de kunst van het debatteren afgekeken bij hun voorgangers.

Want vijf keer eerder gingen de jongeren van de drie middelbare scholen met elkaar de krachtmeting aan wie het beste debatteert.

Jury

Burgemeester Kees Veerhoek opende de bijzondere vergadering en wenste de studenten veel succes. “Wie weet, zien we jullie over een aantal jaren wel terug als politici in deze raadszaal.” Hij was ook blij met de grote belangstelling en de komst van de deskundige jury: wethouder Vincent van Neerbos (voorzitter), Nees van Wolfswinkel (SGP), Lizette Elzing (PvdA), Herma van Dijkhuizen (CDA), Anke Groeneveld (Gemeentebelangen), Antonie Mauritz (ChristenUnie), Peter van Essen (VVD) en Richard Verwoert, vertegenwoordiger van de Jongerenraad (in oprichting).

Goed voorbereid

De jongeren waren goed voorbereid. Door hun docenten maar ook door de organisatoren: de raadsleden Gert van Leeuwen (SGP) en Jan Woldberg (PvdA) die samen al jaren deze bijzondere kar trekken. Met het doel om jongeren kennis te laten maken met de politiek. Op school – en wie weet, ook wel thuis – bereidden ze zich voor op de stellingen waarvan zij tevoren niet wisten of ze in het kamp van ‘voor’ of in het kamp van ‘tegen’ terecht kwamen. Een mooie les om je te verplaatsen in het gedachtengoed van anderen. ”Eng maar super leuk” aldus Kelly. Pleun gaf aan het spannend te vinden maar leuk om te doen. Michelle dacht er anders over: “Leuk maar niet iets voor mij.”

Stellingen

Daarna ging het van start. Onder leiding van Gert van Leeuwen werden één voor één werden de stellingen geponeerd, verdedigd en gepareerd. De jury luisterde, keek en schreef.

Dit waren de stellingen.

 • Vluchtelingen die zich misdragen, moet je meteen naar land van herkomst terugsturen

 • Elke gemeente in Nederland moet vluchtelingen opnemen

 • De ondergrens voor alcoholgebruikers moet terug naar 16 jaar

 • Om drankmisbruik te voorkomen moet de gemeente tentfeesten verbieden

 • Rekentoets moet verplicht worden voor het behalen van een middelbare school diploma

 • Het reizen met het openbaar vervoer moet voor jongeren goedkoper worden

  Jongerenraad

  Na pauze ging de discussie verder over drie stellingen van de jongerenraad:

 • Elke gemeente moet verplicht een jongerenraad hebben.

 • Neder-Betuwe moet fuseren met Buren en Tiel

 • Pepperspray moet een legaal verdedigingsmiddel worden

   

  Eigen mening

  Een knap staaltje werk leverden de dames en heren studenten. Later bekende menigeen dat ze nerveus waren maar dat was hen niet aan te zien noch te merken. De reacties van henzelf waren overwegend positief. “Leuk om te zien dat iedereen zijn eigen meningen heeft. De teams hebben goede argumenten.” Fabiënne van Helicon vatte het aan het slot kernachtig samen: “Ik vond het heel leuk maar wij hadden moeten winnen…”

  Winnaars

  Want… de debaters van Pantarijn werden eerste en Amber Molthoff van dat team kwam als beste debater uit de bus. Zij mocht de trofee meenemen naar school. Voor de tweede keer op rij trouwens.

  Voor alle deelnemers was er ten slotte een medaille.

  Namens het Van Lodenstein College deden mee: Laura Bor (17), Anne-Ruth van Westreenen (16), Marianne Legemaat (17), Dirk Hendriks (18) en Rinske Roelofsen (16). Na afloop vroegen we hun reactie. “Dit zou ik vaker willen doen! Het was een leerzaam en af en toe fel debat. Jongeren leren zo hun mening verdedigen en ook voor hun mening uit te komen wat zeker goed is voor de ontwikkeling en de samenleving!”

  Een paar reacties van de Heliconstudenten:

  “Superleuk en interessant om dit een keer mee te mogen maken, het is eens een keer iets heel anders!”

  “Soms waren ze moeilijk te verstaan en af en toe was het een beetje saai.”

  “Onze school doet het goed!”

  Het is leuk om er als publiek bij te zitten en leuk om mee te maken. Leerzaam en leuk!”
  “Dat zouden ze vaker moeten doen!”