4 april 2015

Duurzame gemeente

Afgelopen thema-avond werd er in een actieve brainstormsessie nagedacht over Duurzaamheid. Onder leiding van een tweetal medewerkers van een adviesbureau en een ambtenaar van onze gemeente hebben we als raad over dit thema met elkaar gesproken.

Het begrip Duurzaamheid kent voor een gemeente veel aspecten. Het gaat niet alleen om windturbines en zonnepanelen. Ook klimaatverandering is daarbij van belang. En wie denkt dan niet aan de Smachtkamp met alle wateroverlast? Duurzaamheid heeft ook te maken met ons afval. In Regio Rivierenland scheiden we inmiddels ons afval en boeken we daarbij goede resultaten, maar uiteindelijk zouden we een gesloten kringloop moeten kunnen krijgen (al ons afval is grondstof voor nieuwe / andere producten).

Maar ook sociale duurzaamheid is van belang. Dat betekent niet alleen samen werken aan duurzaamheid, maar ook samen leven. Niet voor niets is Samenwerken en Samenleven de slogan van het huidige coalitie-akkoord. Bij sociale duurzaamheid gaat het om armoede, achterstanden, eerlijke kansen, werken voor je geld en gezond leven. Met name op dat laatste onderdeel is er in onze gemeente helaas nog veel te winnen.

Tijdens de brainstormsessie kwamen er veel creactieve, mooie en praktische ideeën naar boven. Allemaal input voor een verdere vormgeving van de duurzaamheid in onze gemeente. Belangrijkste conclusie was wel dat de gemeente dit niet alleen kan, maar juist moet zoeken naar samenwerking met burgers en ondernemers. Daarbij kan de gemeente heel goed een faciliterende rol vervullen.

Aan het einde van de avond werd afgesloten met een nuchtere, maar mooie constatering. We gaan zeker verder met Duurzaamheid, maar onze gemeente is nu al de meeste duurzame gemeente in de regio! En dat mag best wel eens wat vaker genoemd worden...