9 januari 2015

Drank- en horecawet

De gemeente heeft een harde dobber aan de uitvoering van de drank- en horecawet. Sinds 1 januari 2013 heeft de gemeente een taak in de preventie en de handhaving van de drankwetgeving. Alcohol mag alleen verkocht worden aan volwassenen. Uit onderzoek blijkt dat in 2013 85% van de verkooppunten (winkels, cafés, sportkantines, etc.) zich hier niet aan te houden. 13% hield zich er toen af en toe aan.

In 2014 is dit wel iets verbeterd. 67% van de verkooppunten houdt zich echter nog steeds niet aan de regels, 14% houdt zich er af en toe aan. We zijn dus nog niet waar we wezen moeten, terwijl onomstotelijk vast staat dat (veel) alcohol een slechte invloed heeft op de hersenen. Het is dus zaak om de regels blijvend te controleren en hard op te treden bij overtredingen van de wetgeving. Burgemeester Veerhoek gaat hier vastberaden mee aan de slag. Maar het is ook een taak voor iedere ouder om alcoholgebruik door kinderen te verbieden!