23 november 2015

De bieb blijft.

Lezen is belangrijk

Zoals u weet, is de SGP vóór lezen en vóór een bibliotheek.

Lezen is in veel opzichten van belang voor de ontwikkeling van kinderen, maar ook voor de ontwikkeling van volwassenen. In ons verkiezingsprogramma staat dat de SGP “in deze tijd van de beeldcultuur de bevordering van de leescultuur onder jong en oud nastreeft”.

Ons uitgangspunt is daarom steeds geweest dat er een bibliotheek blijft binnen onze gemeente.

 

Vorm bibliotheek

Wel is het een belangrijke vraag in welke vorm die openbare bibliotheek moet blijven. Zeker als u beseft dat binnen onze gemeente jaarlijks voor elke inwoner ruim elf Euro aan subsidie wordt betaald, terwijl slechts een laag percentage van onze inwoners gebruik maakt van de bibliotheek. Bovendien moeten wij – zeker in deze tijd – voorzichtig omgaan met gemeenschapsgeld.

Over de vorm van de bibliotheek die de gemeente gedeeltelijk subsidieert, bestaan voor de SGP belangrijke vragen. Bijvoorbeeld: welke diensten biedt de bibliotheek aan en bestaat er voor de gemeente een keuzevrijheid in producten? Kan er gestuurd worden op specifieke gemeentelijke doelen? Hoeveel geld wordt er effectief aan ‘de boeken’ besteed en hoeveel gaat er op aan de overhead? In welke verhouding staan de kosten tot het (relatief) geringe gebruik? Hoe gemakkelijk is het om te switchen in de producten van de bibliotheek? Et cetera.

Deze vragen leiden tot de samenvattende vraag: is de Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland waarmee de gemeente op dit moment samenwerkt de juiste partij? Of zijn er goede of mogelijk zelfs betere alternatieven?

 

Onderzoeken naar huidige bibliotheek

Gelet op deze vragen moet er een grondig onderzoek worden uitgevoerd. Om die reden heeft de SGP (samen met CDA en VVD) een motie ingediend om in overleg te treden met de andere gemeenten en met de Stichting over de kostenreductie en flexibilisering van die samenwerking. De SGP vindt het belangrijk dat de gemeente haar eigen pakket aan producten kan samenstellen. Ook is het niet meer dan billijk dat kosten in verhouding zijn met producten en tot het aantal leden.

Wij zijn daarom blij dat onze motie in de begrotingsvergadering van 5 november jl. aangenomen is.

 

Onderzoeken naar alternatieven

Daarnaast is het verstandig om óók te zoeken naar alternatieven van de huidige samenwerking. Om die reden heeft de SGP (samen met de CDA en VVD) aan het College gevraagd om onderzoek te doen naar die alternatieven. Uiteraard dient daarbij een goede vergelijking gemaakt te worden in aanbod, flexibiliteit, kosten, en dergelijke.

Ook deze motie is in de begrotingsvergadering aangenomen.

 

Resultaten D.V. 2016

De uitkomsten van beide onderzoeken zullen volgende jaar bekend worden.  Gelet op de wens om tot een structurele bezuiniging en besparing te komen, kan op basis van de resultaten van deze onderzoeken Deo volente 2016 een beslissing worden genomen over de vorm waarin de bibliotheek blijft bestaan.

 

De SGP zoals u gewend bent

Met dit alles blijft de SGP trouw aan haar overtuiging dat lezen boven kijken gaat. Zonder daarbij voorbij te gaan aan een ander boekje; het huishoudboekje.