23 mei 2017

Convenant gemeenteraad en jongerenraad Neder-Betuwe


Convenant gemeenteraad en jongerenraad Neder-Betuwe

Door burgemeester Kottelenberg en Richard Verwoert van de jongerenraad is een convenant getekend. Daarmee is samenwerking tussen de jongerenraad en de gemeenteraad vastgelegd.

Toelichting

Het college stelt voor de samenwerking tussen de gemeenteraad en de jongerenraad vast te leggen in een convenant. Uitgangspunt daarbij is dat de jongerenraad een open platform voor alle jongeren is. De focus van de jongerenraad komt te liggen op enkele politiek relevante thema’s die aansprekend zijn voor jongeren. De gedachte achter de jongerenraad is, dat inbreng van jongeren tot nieuwe inzichten en meer draagvlak voor besluitvorming kan leiden, temeer wanneer het onderwerpen betreft die rechtstreeks gevolgen voor individuele en groepen jongeren hebben. Bovendien kan de betrokkenheid van jongeren bij lokale politiek leiden tot hun instroom bij politieke fracties.

Behandeling in de raad

De heer Van Leeuwen (SGP) vindt de betrokkenheid van de jeugd heel belangrijk, ook als kweekvijver voor toekomstige raadsleden. Hij vraagt aandacht voor een aantal concrete punten bij de evaluatie te zijner tijd. Hij wenst de leden van de jongerenraad veel succes. Andere raadsleden sluiten hierbij aan.

Vervolgens houdt burgemeester Kottelenberg een korte toespraak tot Richard Verwoert en de jongerenraad. Het is een verrijking van de lokale politiek. Hij is benieuwd naar de voorstellen en roept de jongeren op om eigenwijs te zijn.

Ondertekening convenant

Daarna tekenen burgemeester Kottelenberg namens de gemeente en Richard Verwoert namens de jongeren het convenant.