15 mei 2020

Column: Financiële ruimte in crisistijd?


Financiële ruimte in crisistijd?

De komende weken gaat het gemeentebestuur aan de slag met de kaders voor de begroting van het jaar 2021 en de jaren daarna; de kadernota. In deze onzekere tijden een hele opgave. Wij zijn immers voor de volksgezondheid nu al een aantal weken in de intelligente lockdown. Het kabinet sloot delen van de economie af. Daardoor keldert de omzet in heel veel sectoren: gemiddeld daalt de omzet van de 94.500 bedrijven die loonsubsidie voor hun personeel krijgen met 72 procent. De staatsschuld zal door alle maatregelen die het kabinet neemt met een recordbedrag toenemen. Dit zijn nieuwsfeiten die mij als wethouder Financiën natuurlijk ook bezorgd maken om de gemeentelijke financiën.

Gaat de coronacrisis ook de gemeentelijke financiën raken? Ongetwijfeld. In welke mate is nog moeilijk te voorzien. De directe kosten die wij als gemeente nu maken zijn te overzien. Het risico zit in de indirecte kosten, in de gevolgschade. Hoeveel van onze inwoners worden er werkloos of komen in de bijstand? Zal de vraag naar jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning verder toenemen? Hoe gaat de onroerendgoedmarkt zich ontwikkelen? Allemaal zaken die nu nog moeilijk in euro’s zijn uit te drukken.


Onze gemeente kent de laatste jaren een traditie van solide begroten en verantwoord uitgeven en wij hebben gelukkig een aantal vette jaren gehad om magere jaren te kunnen opvangen. We staan voor onder meer de volgende vragen: Gaan we geplande investeringen in scholen, dorpshuizen, rondwegen, energietransities et cetera heroverwegen? Of vertragen? Kunnen de belastingen nog naar beneden of moeten deze op hetzelfde niveau blijven? Zijn er mogelijkheden om te bezuinigingen zonder dat wij direct vitale delen van onze lokale samenleving raken? Of is het juist nu zaak om te investeren in infrastructuur en nieuwbouw? Allemaal voorbeelden van relevante vragen waarvoor wij de komende periode op zoek gaan naar de juiste antwoorden.


Ik kan mij voorstellen dat het bovenstaande somber overkomt. Natuurlijk hoop ik dat de financiële gevolgen van de coronacrisis meevallen en we samen geen lastige keuzes hoeven maken. Als wij die keuzes wel moeten gaan maken, dan is het goed om ook dát met elkaar te doen. U mag van ons verwachten dat wij in gesprek blijven met een ieder om draagvlak te krijgen voor beslissingen. Heeft u zelf goede ideeën waarmee de gemeente kosten kan besparen, laat het mij weten!


Binnen mijn partij is het de goede gewoonte om geplande bijeenkomsten in publicaties of uitnodigingen altijd te voorzien van de afkorting D.V. Deze afkorting staat voor Deo Volente en betekent ‘Zo God het geeft’. Daarmee belijden wij de voorzienigheid van God en de broosheid van onze leven te erkennen. Wat wij denken, wat de mensheid denkt te kunnen plannen, is niet onze autonome bevoegdheid. De coronacrisis is daar een voorbeeld van. Het is mijn overtuiging dat het nodig is, juist in deze tijd, om vanuit dat besef kaders te stellen. Deo Volente!

 

Marien Klein
wethouder