3 april 2018

Coalitie SGP, CDA en VVD op hoofdlijnen akkoord


Persbericht van formateurs Neder-Betuwe

Streven is om op 26 april het nieuwe college, met vier wethouders, te installeren.

De onderhandelaars van de SGP, het CDA en de VVD in Neder-Betuwe hebben na de verkiezingen van woensdag 21 maart 2018 besprekingen gevoerd met de intentie te komen tot een coalitie en college voor de jaren 2018 - 2022. De partijen hebben op hoofdlijnen elkaar gevonden. Verdere detaillering van de verschillende onderwerpen wordt in de komende weken ingevuld.

De partijen zijn tevens overeengekomen dat in deze periode het college van B&W vier wethouders zal tellen. De reden voor de uitbreiding ten opzichte van de huidige formatie van drie wethouders is gelegen in het feit dat er steeds meer taken worden overgeheveld vanuit het rijk naar de gemeente, waardoor het takenpakket van het college is toegenomen. Concreet betekent dit dat de SGP-fractie twee wethouders levert, het CDA en de VVD beide één wethouder.

De wethouderskandidaten die zijn voorgesteld door de fracties zijn: Hans Keuken (SGP), Nees van Wolfswinkel (SGP), Herma van Dijkhuizen (CDA) en Stefan van Someren (VVD).
Het streven is om op 26 april het nieuwe college te installeren.

Jan Pul
Kees van Tuijl