3 juli 2015

Coalitie Neder-Betuwe ook even in zwaar weer

Op donderdagavond 2 juli pakten donkere wolken zich samen boven de gemeente Neder-Betuwe. Ook in de raadzaal van de gemeente was iets vergelijkbaars te bemerken. De coalitie van SGP, CDA en PvdA verkeerde in zwaar weer. De achtergrond daarvan was dat het college na maandenlange beraadslagingen geen overeenstemming had gekregen over het pakket van noodzakelijke bezuinigingen. De gemeenteraad was dus zelf aan zet. Onderwerp van bespreking was de kadernota 2016-2019, waarin de kaders worden geschetst voor de toekomstige meerjarenbegroting 2016-2019 die in het najaar op de agenda staat. SGP en CDA vonden elkaar in een aantal concrete maatregelen, maar de PvdA wilde liever de hete aardappel weer terug naar het College schuiven. Dat was echter geen optie, omdat het College had laten zien dat ze hier niet uit kon komen.

De raad moet dan haar verantwoordelijkheid nemen. De oppositiepartij VVD deelde deze mening en zette haar handtekening onder de voorstellen van SGP en CDA. Het maakte het voor de PvdA extra lastig. De PvdA probeerde een aantal keren tevergeefs het voorstel van SGP, CDA en VVD te pareren, om vervolgens te vragen of het College in de plaats van de genoemde bezuinigingen ook alternatieven kon aandragen. Dat lijkt echter zeer onwaarschijnlijk, aangezien het college na maanden vergaderen een limitatieve lijst met bezuinigingen had opgesteld en aan de raad had doen toekomen. Ook Gemeentebelangen en CU kwamen niet veel verder dan aan te geven wat er niet goed was aan de motie van CDA,SGP en VVD, in plaats van zelf daadkracht te tonen en concrete alternatieven aan te dragen.

Er moet nu gehandeld gaan worden. Reden waarom CDA en SGP wel de stap tot het maken van vervelende keuzes hebben gemaakt. In een eerder stadium bleek al dat de VVD dezelfde denkrichting heeft en was een gezamenlijke motie tot ingrijpende bezuinigingen een feit. Vervolgens gaf de PvdA aan dit democratische besluit te respecteren en mee te werken aan de uitvoering daarvan. Daarmee was de lucht geklaard en voelde het klimaat weer wat behaaglijker aan. Het College gaat nu aan de slag om de opdracht van de raad voor te bereiden en uit te voeren. Geen gemakkelijk taak, maar onvermijdelijk. En met het uiteindelijke doel van een zelfstandige, financieel-gezonde gemeente waarin burgers, bedrijven, verenigingen en stichtingen optimaal participeren en genoeglijk samenleven.