19 maart 2016

Chronisch zieken worden meer tegemoet gekomen

Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak hogere zorgkosten. Om die reden kunnen ze een tegemoetkoming krijgen van de gemeente. De voorwaarden zijn echter fors. De raad stelt nu voor om de doelgroep te vergroten.

Er zijn veel compensatiemaatregelen voor gezinnen op of rond het minimuminkomen, maar

weinig voor eenverdienersgezinnen tot gezinnen met een modaal inkomen. Laatstgenoemde

groep krijgt bijvoorbeeld geen kwijtschelding van lokale lasten en evenmin compensatie voor

zorg- of huurtoeslag. Dit geldt zeker voor eenverdienersgezinnen met gezinsleden met een chronische ziekte. Eenverdienersgezinnen hebben het sowieso al financieel zwaar. NIBUD noemt hen een echte risicogroep. 

 

Mensen met een modaal inkomen hebben het vaak financieel even zwaar als

mensen op het sociaal minimum. Om die reden wil de raad de mogelijkheden uitbreiden. Het college zal hiervoor een voorstel maken en komt hier op korte termijn op terug.