31 maart 2023

Burgervader, gefeliciteerd en Gods zegen

Vrijdagmorgen 31 maart heeft burgemeester Jan Kottelenberg opnieuw de eed afgelegd in de handen van de commissaris van de koning om nog wat langer onze burgemeester te zijn. Na 6 jaar zit zijn eerste termijn er op en na een positief besluit van de raad is de burgemeester opnieuw door de Koning benoemd tot burgemeester van one gemeente.

Een burgemeester heeft een uitgebreid takenpakket zo is hij onder andere hoeder van de openbare orde en veiligheid. Een andere taak, en misschien wel de belangrijkste, is zorgen voor saamhorigheid. Daar past de titel ‘burgervader’ beter bij, een titel die wat ons betreft ook past bij onze burgemeester. De ronde langs alle kernen om in gesprek te gaan met burgers is daar een mooi voorbeeld van. Een ander mooi voorbeeld is het gesprek dat onze burgemeester met boeren had en waarin het veel ging over ‘de overheid’, waarop de burgemeester aangaf dat hij daar ook onderdeel van was. De mooie reactie die volgde was, dat ‘de overheid’ toch écht wat anders was.

Als je het als burgemeester voor elkaar krijgt dat je in de ogen van de burgers geen onderdeel bent van ‘de overheid’ mag je jezelf wat ons betreft met recht een burgervader noemen! Wat de SGP betreft gaat u vooral zo door.

Burgervader, namens de hele fractie van harte gefeliciteerd met uw herbenoeming en Gods zegen toegewenst.