18 januari 2018

'Bouwen en bewaren'


Een verkiezingsprogramma in drie woorden:
‘Bouwen en bewaren’

Het motto waarmee we als lokale SGP-fractie de verkiezingen ingaan, zal u bekend voorkomen. Bouwen en bewaren. Het zijn Bijbelse opdrachten – en ze zijn de beste samenvatting van ons nieuwe verkiezingsprogramma.

We willen bouwen. Letterlijk bouwen aan nieuwe woningen in de kernen Dodewaard, IJzendoorn en Echteld. Bouwen ook aan winkels voor de dagelijkse boodschappen in elk dorp binnen onze gemeente. Samen met ondernemers hebben we daar onze schouders al onder gezet. We willen bovendien bouwen aan de infrastructuur; de wegen die ruimte moeten bieden aan het verkeer richting woonwijken, winkels én het Agro Business Centre. Wat ons betreft, blijven we ook bouwen in een heel ander opzicht. Aan onderwijsvoorzieningen dichtbij onze kinderen, en aan zorgvoorzieningen die daadwerkelijk bijdragen aan uw gezondheid en welzijn. Wat dat betreft, is bouwen voor iedereen in onze gemeente relevant. Of u nu afhankelijk bent van zorg en ondersteuning, of dat u een op groei gerichte ondernemer bent.

Bouwen met de blik vooruit. Dat motto kent u van ons. Regeren was voor ons ook de afgelopen vier jaren vooruitzien. Er is veel bereikt. Beslist. En juist daarom hoort het bewaren ook in ons verkiezingsprogramma. We willen als een verantwoordelijk rentmeester omgaan met wat we hebben. Zorgen dat gemeenschapsgelden zorgvuldig worden besteed. We willen de veiligheid van onze inwoners koesteren en verbeteren. En al is onze gemeente slechts een stipje op de wereldkaart, we willen óók helpen de aarde te bewaren. Juist door te bouwen, dúúrzaam te bouwen, kunnen we bijdragen aan een schone leefomgeving. Dat kan ‘m zitten in het stimuleren van duurzame energie, maar ook in het onderhouden van het openbaar groen.

Bouwen en bewaren. We voelen ons als fractie geïnspireerd door deze opdracht. En we zijn ervan overtuigd dat u hier veel van uw eigen standpunten in samengevat ziet. Bekijk onze speerpunten de komende weken op www.neder-betuwe.sgp.nl.

 

Nees van Wolfswinkel
fractieleider SGP Neder-Betuwe