26 november 2021

Bijdrage SGP inzake AVRI

 Voorzitter,

Ter behandeling ligt voor het rapport over de stortplaats van de AVRI. Als SGP zijn we blij dat het rapport mede namens alle raden is opgesteld.

Het heeft weinig zin om de feiten op te noemen, deze staan tenslotte allemaal in het rapport en het in het raadsvoorstel. Echter wilde ik wel graag mijn visie over enkele aanbevelingen en lessen geven.

Er wordt in het rapport meerdere malen gesproken over de grote bestuurlijke afstand tussen de AVRI en de provincie. Ik onderschrijf dat dit het geval is, echter wil ik er ook op wijzen dat duidelijk dat uit het rapport komt dat de eerste gespreken en overleggen met de provincie op verzoek van hen allemaal via het MGB (stichting die de stortplaats eigenaren in de Provincie vertegenwoordigen) lopen. Dit houdt mijns inziens in dat er, wat betreft de stortplaats, voor deze uitdaging van 10 miljoen dus ook nooit direct contact met de Provincie is geweest. Dus het ook niet vreemd dat er een grote bestuurlijke afstand zit tussen de AVRI en de Provincie.

Het volgende woord waar met enige regelmaat in het rapport over gesproken wordt is; politiek bestuurlijke sensitiviteit. Dat wordt gemist bij de AVRI. Het moge duidelijk zijn dat hier, mijns inziens ook de bottleneck van het rapport ligt. Was er aan de voorkant anders geschakeld, dus wel politiek sensitief gereageerd, dan was er misschien een andere uitkomst geweest. Daarom ben ik ook juist van mening dat we dit samen met de AVRI moeten oppakken. Samen tot een gedegen visie en heldere afspraken hierover komen. Anders blijft het, bij fouten, vinger wijzen naar elkaar.

Er wordt inmiddels in verschillende gemeenten opgeroepen om het verzoek te doen om de samenstelling van het Dagelijks Bestuur en/of het Algemeen Bestuur aan te passen. Allereerst zou mijns inziens voor de gemaakte fouten het gehele AB, verantwoordelijk voor zijn. Zij zijn het bestuur. Dit omdat ze, net als de raden overigens, stap voor stap geïnformeerd. Er wordt regelmatig naar de P&C cyclus verwezen in het rapport. Ik kan mij nog een platformbijeenkomst herinneren begin februari van dat jaar. Waarin al aangegeven werd dat er een misschien een verandering in de rekenrente zou zijn. Dat was gewoon een voorzichtige mededeling. Bestuurlijk politiek sensitief gezien hing daar geen waardeoordeel aan. Maar het was wel de eerste keer dat ik als raadslid, persoonlijk hoorde; “He, er kan een uitdaging komen!”

Ze hadden als voltallig bestuur dus ook kunnen ingrijpen om samen met het DB een andere route uit te stippelen. In het vorige rapport (m.b.t. de evaluatie van het project omgekeerd inzamelen) hebben we kunnen lezen dat het huidige bestuur het e.e.a. aan beslissingen van het vorige bestuur mocht opknappen na de vorige verkiezingen. Graag willen we voorkomen dat dit weer gaat gebeuren. Ik ben van mening dat, het zo kort voor de verkiezingen, wisselen van bestuursleden daarom geen enkele toegevoegde waarde dan een symbolische waarde heeft. En misschien wel meer kwaad dan goed doet voor AVRI.

Over onze rol als raden lees ik dat we als raad beter invulling moeten aan ons eigenaarschap. En dat is nu net iets waarvan ik vind dat we daar de handschoen op moeten pakken. Waar vaak over wordt gesproken is het verlagen van de kosten voor onze inwoners. Belangrijk, maar met name sturend op de korte termijn en gevoel van onze inwoners. Maar, als we kijken bijvoorbeeld naar de eerste resultaten van omgekeerd inzamelen, moeten we ook constateren dat juist de lange lijnen belangrijk zijn bij AVRI. Het toch kunnen zien dat de totale kilo’s restafval gezakt zijn naar mooie cijfers. Ze zijn niet geschikt om op korte termijn grote veranderingen te maken en daarbij belangrijke wijzigingen door te voeren. Laten we hen de tijd gunnen om dingen beter te doen.

Ook mis ik soms in de regio op meerdere vlakken de technische kennis om het volledige dossier te doorgronden. Dat herken ik allereerst bij mijzelf, en daarom moeten we ook daarin de lessen in het rapport hier over ter harte nemen.

Kortom voorzitter, een rapport om lessen uit te trekken in samenspraak met de AVRI. Hiermee wil ik dan ook onze steun uitspreken voor de motie over het organiseren van een regionale avond van fractie Gemeentebelangen. Echter zonder nu iets aan de samenstelling van het bestuur van de AVRI te veranderen.