28 augustus 2015

Bibliotheken verdwijnen niet in Neder-Betuwe

Het besluit om het convenant met Bibliotheek Rivierenland te beëindigen heeft tot heel wat reacties geleid. In diverse reacties werd het opzeggen van het convenant vereenzelvigd met het sluiten van alle bibliotheken in onze gemeente. Dat is niet de bedoeling van de indieners van de motie! In een periode waarin de overheid zich steeds meer richt op haar kerntaken en van burgers meer participatie wordt gevraagd, is het beheren van bibliotheken één van de taken die burgers goed onderling kunnen regelen. Dat hebben we in het verleden al laten zien, dat laten ook nu diverse zeer succesvolle (nieuwe) initiatieven in en buiten onze gemeente zien. Daar is geen duur convenant van € 255.000 per jaar voor nodig. Voor het faciliteren van bibliotheken en het bevorderen van leesvaardigheid blijft een fors budget beschikbaar. Dit budget in combinatie met een nieuw accommodatiebeleid laat in onze gemeente voldoende ruimte voor goede leesvoorzieningen in onze gemeente. Er moet alleen nog wel wat geregeld worden en daar nemen we ook ruim de tijd voor. Bibliotheken zullen er blijven in onze gemeente, de organisatie zal er wel anders uitzien. Maar daar hoeft niemand wakker van te liggen.