12 februari 2024

Bezorgd over aanrijtijden ambulance

Uit recente rapportages van de Veiligheidsregio is gebleken dat de aanrijtijden van ambulances in met name Dodewaard, Opheusden en Ochten zorgwekkend vaak te laat zijn. De SGP-fractie van Neder-Betuwe uit haar diepe bezorgdheid over deze kwestie en heeft hierover aandacht gevraagd tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 februari.

Volgens raadslid Dirk Kroon laten recente cijfers zien dat de aanrijtijden steeds verder achteruitgaan, wat volgens hem onacceptabel is. "Dit moet echt anders!", aldus Kroon. De norm stelt dat ambulances binnen 15 minuten op locatie moeten zijn, maar met name in Dodewaard kwam de ambulance in 29% van de gevallen in 2023 te laat.

Dirk Kroon benadrukte tijdens de raadsvergadering de noodzaak van een structureel actieplan om de opkomsttijden te verbeteren, gezien het feit dat het de veiligheid en gezondheid van de inwoners betreft. "Het is schrijnend dat een ambulance jaarlijks in een significant aantal gevallen niet binnen de wettelijke normtijd arriveert, zonder verbetering in de cijfers over de afgelopen jaren," voegde hij toe.

De SGP heeft herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de opkomsttijden van ambulances, een zorg die breed wordt gedeeld in de gemeenteraad van Neder-Betuwe. Kroon benadrukte dat het niet acceptabel is dat inwoners op het platteland een groter risico lopen op overlijden, simpelweg omdat de ambulance daar te laat komt.

De laatste vraag die tijdens de raadsvergadering werd gesteld, betrof de nieuwe urgentie-indeling waarin in de toekomst met A0-ritten wordt gewerkt. Kroon vroeg zich af hoe dit succesvol kan functioneren, gezien de problemen met de A1-ritten. Hij verzocht burgemeester Kottelenberg, de verantwoordelijke portefeuillehouder, de raad zo snel mogelijk verder te informeren over dit vraagstuk.