23 februari 2022

SGP Neder-Betuwe betreurt dat Provinciale Staten voor besluit tot stopzetting verbreding Rijnbrug hebben gestemd

De SGP in de raad van Neder-Betuwe betreurt het dat ondermeer de fracties van VVD en CDA in de Provinciale Staten van Gelderland voor het stopzetten van de verbreding van de Rijnbrug hebben gestemd. De SGP is heel blij dat een amendement van de SGP in de provinciale staten om het gereserveerde geld te blijven parkeren voor de Rijnbrug wel is aangenomen. 

Lijsttrekker Nees van Wolfswinkel: “Dat juist de partij van auto's en ondernemers in de provincie, de VVD, de verbreding van de Rijnbrug nu niet ziet zitten is buitengewoon betreurenswaardig. Het zijn de VVD gedeputeerden die de sleutels in handen hadden en het nu laten afweten”

De SGP in Neder-Betuwe was onaangenaam verrast, toen duidelijk werd dat provincie Gelderland zich terug wil trekken uit de noodzakelijke aanpak van de Rijnbrug. De Statenfractie van de SGP heeft zich ingezet in voor het alsnog door GS voldoen aan de beloofde verbreding. Ook in de Tweede Kamer heeft de SGP onlangs nog aandacht gevraagd, voor toekennen Rijksmiddelen aan de Rijnbrug

De Rijnbrug tussen Kesteren en Rhenen vormt al vele jaren een groot verkeersknelpunt. Het is de enige vaste oeververbinding tussen de A2 en de A50 van FruitDelta Rivierenland met de Food Valley. 

Klik hier voor meer informatie over de besluitvorming van de Provinciale Staten en achterliggende documenten 

Lees meer hierover in een bericht op de Gelderlander.