23 januari 2018

Ben je zichtbaar?


Fractieleden SGP Neder-Betuwe controleren en repareren fietsverlichting van scholieren

De actie

In het kader van de verkiezingscampagne bedacht de SGP Neder-Betuwe een ludieke actie. Op woensdag 24 januari a.s. controleren en repareren fractieleden van de SGP Neder-Betuwe de fietsverlichting van scholieren. Daarmee wil de fractie de aandacht vestigen op het thema veiligheid, dat in het nieuwe verkiezingsprogramma aandacht krijgt.

Op woensdag 24 januari a.s. zullen fractieleden tussen 7.00 en 8.30 uur de verlichting van scholieren controleren. De teams zullen staan langs de drukke fietsroutes naar de scholen te Kesteren. Het team met de lijsttrekker staat op de Parallelweg te Opheusden. De andere teams staan op de Tielsestraat in Opheusden en bij Vriesveem in Kesteren.

De fractieleden willen de aandacht vestigen op veiligheid voor scholieren. In het verkiezingsprogramma pleit de SGP voor verdere ontwikkeling van het fietspadennetwerk. Tegelijk ziet de SGP graag actieve inwoners die hun verantwoordelijkheid nemen. De scholieren kunnen de controle met vertrouwen tegemoet zien: de raadsleden schrijven geen boetes uit. De scholieren ontvangen na de controle een oranje zadelhoes.

Alle ruimte voor veilig verkeer

Het is in onze gemeente elke dag een komen en gaan. Jongeren die naar school fietsen. Mensen die boodschappen doen of eropuit trekken. Chauffeurs die komen laden of lossen. Het aantal verkeersbewegingen neemt toe. Daarom willen we de komende tijd werken aan uitbreiding van de infrastructuur. Om twee redenen. Een vlotte doorstroming is prettig voor iedereen; een goede ontsluiting van winkelcentra en woonwijken is een kwestie van kwaliteit. Aantrekkelijk voor inwoners én bezoekers van de gemeente.

Maar niet minder belangrijk: wegen, fiets- en voetgangerspaden met genoeg capaciteit zijn veilig. En ook dat is een reden om te investeren in ruimte voor het verkeer. Speciale aandacht verdient de ontsluiting van (toekomstige) verkeersknooppunten nabij het ABC-terrein, de Pantarijn en Casterhoven. En waar we ons sterk voor blijven maken op regionaal en/of landelijk niveau, zijn onder meer de Rijnbrug en de A15. Die moeten breder, of anders. Maar in elk geval ruimer en veiliger. Als we de veiligheid en toegankelijkheid willen bewaren, zullen we moeten bouwen.

Media

De actie is ook door verschillende media opgepakt. Zie hieronder de diverse links:

Van de actie zijn diverse foto's gemaakt. Zie hieronder een impressie van de actie.