4 februari 2019

Belastinggeld voor Halloween-film?


Belastinggeld voor een Halloween-film?

De SGP-fractie heeft het college enkele vragen gesteld naar aanleiding van een regionale bijdrage voor een film rond Halloween. Niet alleen vindt de SGP dat de link naar Betuws fruit ver te zoeken is zodat onze regio er absoluut niet mee op de kaart wordt gezet, erger is dat hiermee een feest wordt gepromoot wat een heidense oorsprong heeft en duidelijk antichristelijke uitingen kent.

Het Regionaal Investeringsfonds

Er zijn 31 ingediende projecten vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) die een bijdrage tegemoet kunnen zien. Projecten worden ‘getoetst op hun uitstraling voor de regio en bijdrage aan de verwezenlijking van de ambities uit het Ambitiedocument 2020’. De drie regionale speerpunten zijn Agribusiness, economie & logistiek en/of recreatie & toerisme. Neder-Betuwe is één van de aanjagers van dit Regionaal investeringsfonds en vanuit dit fonds is al een aantal mooie initiatieven verder geholpen met een financiële bijdrage.

Een zorgelijke selectie

De huidige selectie toegekende projecten baart ons echter zorgen. We delen de opmerkingen van Gemeentebelangen inzake de forse financiering van een lokaal kunstwerk te Tiel. Maar onze verbazing en teleurstelling is wel erg groot bij het genoemde voornemen om een film rond Halloween van een Leidse filmmaker te gaan financieren. In de aanvraag van dit project is er blijkbaar een link gelegd met onze regio en daarom gekoppeld aan het speerpunt recreatie/toerisme, maar onze fractie vraagt zich af of dit een project is met ‘uitstraling voor de regio’.

Hoewel Halloween steeds meer door de commercie wordt aangegrepen voor extra omzet, zijn wij als SGP van mening dat we ver bij dit gebeuren van heidense oorsprong vandaan moeten blijven. Allerlei elementen, waarbij wordt gespot met dood, bloed en monsters en die voor kinderen tot allerlei negatieve gedachten leiden, hoort niet met gemeenschapsgeld bevorderd te worden. Onze regio teelt fruit voor de consumptie en niet als decoratie bij een duister ‘feest’.

Daar komt aanvullend bij dat de maker van de film zelf in ieder geval geen enkele koppeling legt met onze regio. Er wordt een film gemaakt rond ‘Halloween’ en niet zoals in de publicatie van het RIF staat een film rond ‘Betuws fruit’. In een publicatie op zijn facebook-pagina op notabene 7 december maakt hij bekend dat hij het volgende jaar een speelfilm gaat maken en kan hij melden dat inmiddels de financiering rond is. Dit is dus ruim voor de uitkomst van de selectie door het RIF. De aanvraag lijkt het er dan ook veel weg van te hebben dat bij verschillende fondsen om een bijdrage is gevraagd en zoveel mogelijk is gepoogd aan de gevraagde voorwaarden te voldoen.

Vragen aan het college

Bovenstaande overwegingen brengen er ons toe de volgende vragen aan het college te stellen:

  1. Is het college met ons van mening dat een Halloween-film geen raakvlakken heeft met onze regio en dat een dergelijk onderwerp zorgt voor een negatieve uitstraling van de regio?
  2. Is het college met ons van mening dat onze regio fruit teelt voor consumptie, en voedsel daarom niet bedoeld is voor decoratie, laat staan in een speelfilm?
  3. Kan het college ons informeren in hoeverre het genoemde project voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van de verordening? In lid 4 van dit artikel wordt gesproken over ‘aantoonbare economisch en maatschappelijk toegevoegde waarde’.
  4. Hoe wordt achteraf vastgesteld dat de indiener van een (in casu deze) aanvraag ook daadwerkelijk heeft voldaan aan de voorwaarden en wat zijn de mogelijkheden indien blijkt dat de aanvraag niet overeenkomt met de daadwerkelijke uitvoering van een project?
  5. Gegeven het feit dat de financiering van deze film blijkbaar al geregeld is zonder bijdrage uit het RIF: kan het college via het AB van de Fruitdelta zorgen dat de toekenning van deze gemeenschapsgelden aan dit project worden stopgezet en waar mogelijk deze gelden aan andere zinvollere projecten besteed kunnen gaan worden?