5 november 2015

Algemene Beschouwingen 2016

Vandaag (5 november) vindt de begrotingsraad 2016 plaats. Ieder politieke partij geeft daarbij haar Algemene Beschouwingen voor het komende jaar. De Algemene Beschouwingen van de SGP kunt u hier integraal nalezen. Op hoofdlijnen streeft de SGP naar meer burgerparticipatie, het ingang zetten van een proces om de financiën van onze gemeente op lange termijn op orde te krijgen en houden en tot slot naar een compacte overheid. Vanzelfsprekend geworden bijdragen vanuit de overheid worden kritisch tegen het licht gehouden en waar geen duidelijke meetbare doelen en resultaten zichtbaar zijn, wordt een pas op de plaats gemaakt.

Het is onze overtuiging dat we, of we het geloven of niet, het geldt voor ons allen, eens rekenschap af moeten leggen van alles wat gedaan en gelaten hebben. Ook over ons werk als raadslid. Ook over ons werk als College. In dat besef wil de SGP-fratie haar werk doen en haar bijdrage leveren.