U zocht op: Hans Keuken, dit leverde 9 resultaten op.


Toespraak afscheid Hans Keuken

SGP Neder-Betuwe / Actueel / 3 feb. 2020 / 44 woorden

Toespraak afscheid Hans Keuken Wethouder Hans Keuken heeft onlangs afscheid genomen van gemeente Neder-Betuwe. De SGP-fractie is Hans dankbaar voor de jarenlange samenwerking en al het werk dat hij v...

Vertrek wethouder Hans Keuken

SGP Neder-Betuwe / Actueel / 11 dec. 2019 / 36 woorden

PERSBERICHT Opheusden, 10 december 2019 SGP-wethouder Hans Keuken vertrekt Op 6 december jongstleden heeft wethouder Keuken bij de gemeenteraad zijn ontslag ingediend. Na elf jaar namens de SGP wetho...

Hans Keuken kandidaat wethouder SGP Neder-Betuwe

SGP Neder-Betuwe / Actueel / 14 feb. 2014 / 34 woorden

  Neder-Betuwe, 28 februari 2014.   Hans Keuken kandidaat wethouder SGP   Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht is het ook voor een wethouder spannend hoe de verki...

Marien Klein wethouderskandidaat SGP Neder-Betuwe

SGP Neder-Betuwe / Actueel / 6 jan. 2020 / 36 woorden

... de gemeenteraad in Neder-Betuwe draagt Marien Klein voor als wethouderskandidaat. Marien Klein krijgt naar verwachting de portefeuille van zijn voorganger Hans Keuken, met onder andere financiën...

Coalitie SGP, CDA en VVD op hoofdlijnen akkoord

SGP Neder-Betuwe / Actueel / 3 apr. 2018 / 40 woorden

...ereengekomen dat in deze periode het college van B&W vier wethouders zal tellen. De reden voor de uitbreiding ten opzichte van de huidige formatie van drie wethouders is gelegen in het feit dat er ste...

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 SGP Neder-Betuwe

SGP Neder-Betuwe / Actueel / 8 nov. 2017 / 36 woorden

...aadsverkiezingen van volgend jaar voor een goede mix van ervaren raadsleden en jong talent. Lijsttrekker is huidig fractievoorzitter Nees van Wolfswinkel. Wethouder Hans Keuken staat op nummer 2. Van ...

Uit de fractie: Raadsverslag 31 maart 2017

SGP Neder-Betuwe / Actueel / 24 apr. 2017 / 35 woorden

... wat wij nu twijfelachtige redenen zouden noemen. Tweede is Ambtman Dirk Vijgh (1578-1618) met de redenen, waar de burgerij tegen in opstand zou komen. Ten slotte eerste is Burgemeester Cornelis Wille...

Toespraak Keuken installatie Burgemeester Kottelenberg

SGP Neder-Betuwe / Actueel / 14 apr. 2017 / 33 woorden

  Toespraak wethouder Keuken installatie Burgemeester Kottelenberg Wethouder Keuken kon zijn waarnemend burgemeesterschap weer neerleggen en bereidde de nieuwe burgemeester alvast voor op een aan...

Wethouder Keuken zwaait burgemeester Veerhoek uit

SGP Neder-Betuwe / Actueel / 4 apr. 2017 / 34 woorden

Wethouder Keuken zwaait burgemeester Veerhoek uit Vrijdag 31 maart jl. werd tijdens een bijzondere raadsvergadering afscheid genomen van burgemeester Veerhoek en zijn vrouw. Wethouder Keuken spr...