HomeDuurzaamheidsvisie SGP Neder-Betuwe

Duurzaamheidsvisie SGP Neder-Betuwe

Duurzaamheidsvisie SGP Neder-Betuwe

De laatste jaren wordt het begrip duurzaamheid steeds belangrijker. Tijdens het opstellen van de verschillende visies in overheidsland is het woord steeds nadrukkelijker aanwezig. Voor onze inwoners lijkt het soms dat duurzaamheid iets is wat hen wordt opgelegd. Echter realiseren wij ons als SGP dat het begrip duurzaamheid aan een ander (Bijbels) begrip en uitgangspunt moet worden gekoppeld, namelijk aan het begrip rentmeesterschap. Voor ons als SGP Neder-Betuwe staat dit begrip centraal en houdt dit begrip de opdracht tot duurzaamheid in.

Meer lezen? Lees de complete Duurzaamheidsvisie SGP Neder-Betuwe