HomeSGP Jongeren

SGP Jongeren

WAAROM IS POLITIEK VOOR JONGEREN BELANGRIJK?

In de politiek worden veel beslissingen gemaakt die voor de burgers van Nederland belangrijk zijn. Bijvoorbeeld wat er wel en niet mag, hoe iets geregeld wordt en hoe wij ergens tegen op kunnen komen. Ook voor ons als jongeren zijn deze beslissingen van belang. Tot wanneer moeten wij naar school? Tot welke leeftijd moeten wij blijven werken? In welke omstandigheid hebben wij recht op een uitkering? Wat zijn onze rechten en plichten? Op al deze vragen heeft de overheid een antwoord geformuleerd. Wij als burgers kunnen hier natuurlijk ook een steentje aan bijdragen. Door te stemmen beslissen wij mee hoeveel invloed een partij krijgt in bijvoorbeeld de Tweede Kamer of de gemeenteraad. Politiek is voor ons als jongeren belangrijk omdat het gaat over onze rechten en plichten!

WAAROM IS DE POLITIEK IN DE GEMEENTERAAD DAN ZO BELANGRIJK?

Niet alleen op landelijk niveau is politiek belangrijk, ook in de gemeente. De gemeenteraad word gevormd uit degene die de meeste stemmen krijgen van de inwoners van de gemeente. Wat doet de gemeente? Zij houd zich bezig met bijvoorbeeld burgerzaken, openbare orde en veiligheid, verkeer, werkgelegenheid, onderwijs en milieu. De leefbaarheid van de gemeente ligt dus voor een groot deel in handen van de gemeenteraad. Daarom is het belangrijk dat we allemaal stemmen op de partij waarvan wij willen dat zij ons in de gemeente vertegenwoordigen.

WAAROM SGP?

De SGP vertegenwoordigd Bijbels genormeerde politiek. De SGP fundeert dus haar handelen op de Bijbel. Het is erg belangrijk dat in deze samenleving de Bijbel nog vertegenwoordigd wordt. Wij willen toch niet dat op zondag de winkels opengaan? SGP is een stabiele en betrouwbare partij. Dat heeft SGP Neder-betuwe afgelopen jaren zeker bewezen. Zij doet wat zij zegt en zegt wat zij doet. Dat is erg belangrijk. Voor ons als jongeren is het ook belangrijk dat aan onze belangen en onze toekomst wordt gedacht. Op de kandidatenlijst van SGP Neder-betuwe staan veel jonge kandidaten die ook ons graag willen vertegenwoordigen! Zeker een reden om op SGP te stemmen, vind je niet?

WAAROM SGP-JONGEREN?

Waarom is het belangrijk dat er SGP-jongeren zijn? Leeftijdsgenoten kunnen elkaar vaak beter begrijpen en bereiken. Wij als jongeren zijn de toekomst. Wat er nu bepaald word, ook al staat het ver van ons af, kan later voor ons ook gelden. Denk bijvoorbeeld aan de leeftijd dat je met pensioen kan. Daarom is het belangrijk dat wij als jongeren meedenken en stemmen! Als wij nu ons steentje bijdragen, zullen we daar zeker later ook profijt van hebben! Om de bijbel nog te laten spreken in deze samenleving, nu maar ook in de toekomst, is het belangrijk dat ook wij als SGP-jongeren meedenken en meedoen!

Ook landelijk bestaat er een SGP-jongeren vereniging. Wil jij hier lid van worden of er zelfs actief voor worden? Kijk dan snel op www.sgpj.nl