HomeProgramma 2018-2022

Programma 2018-2022

Programma 2018-2022

De SGP baseert zich in haar politieke bezig-zijn op Gods Woord en de belijdenissen die daarop
gegrond zijn. De Bijbel is richtinggevend, ongeacht tijd en plaats. Zij behoort verweven te zijn
met en drager te zijn van het praktische handelen in de politiek.

In dit verkiezingsprogramma komen de bekende thema’s aan de orde: bestuur en ondersteuning,
veiligheid, volkshuisvesting met ruimtelijke ordening, economie, het sociaal domein met
participatie, onderwijs, sport en welzijn, en de financiële kant van het besturen. Het aantal
onderwerpen laat zien dat gemeentebestuurders en -vertegenwoordigers geacht worden zich over
veel beleidsterreinen uit te spreken en verantwoordelijk te zijn. Per thema zijn deelonderwerpen
benoemd met concrete punten. Het zijn punten die beschrijven wat we willen bewaren en
waaraan we willen bouwen.

Lees verder in het Programma 2018-2022

 

Programma 2018-2022